enef 2018 – Inteligentne na energetickú efektívnosť

Inteligentne na energetickú efektívnosť – to bolo motto 13. ročníka medzinárodnej konferencie enef 2018. Konferencia, nad ktorej konaním prevzalo záštitu Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, sa konala v dňoch 6. – 7. novembra 2018 v hoteli Pod zámkom v Bojniciach.
enef 2018 – Inteligentne na energetickú efektívnosť

Obr. Profesor František Janíček, vedúci Ústavu elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky na FEI STU v Bratislave, vystúpil na podujatí s prednáškou na tému energetickej bezpečnosti Slovenskej republiky.

Cieľom podujatia bolo poskytnúť účastníkom informácie, ktoré v súčasnosti rezonujú v spoločnosti a ktoré zabezpečia efektívny, trvalo udržateľný, spoľahlivý a bezpečný rozvoj energetickej infraštruktúry.

13. konferencia enef okrem tradičného plenárneho zasadnutia, ktoré sa venovalo aktuálnym prierezovým informáciám o energetickej legislatíve a situácii v energetických odvetviach v zahraničí, ponúkla vo svojom programe sedem odborných sekcií:

  • súčasná energetická legislatíva a očakávané zmeny,
  • progresívne technológie a riešenia na využívanie obnoviteľných foriem energie,
  • elektromobilita – trvalo udržateľná doprava,
  • racionálne využitie solárnej energie,
  • garantované energetické služby – kľúč k zvyšovaniu energetickej efektívnosti,
  • inteligentné riešenia pre trvalo udržateľný rozvoj,
  • inteligentné riadiace systémy v komunálnej a priemyselnej sfére.

Na konferencii odznelo vo forme 43 odborných prednášok množstvo podnetných informácií, ktoré prítomných viac ako 150 účastníkov vysoko ocenilo. Viaceré prednášky vyvolali aj zaujímavé diskusie a interakciu s publikom.

Sprievodnou ilustratívnou súčasťou konferencie bola aj expozícia viacerých firiem, ktoré ponúkajú energetické racionalizačné technológie a energetické služby.

Účastníci konferencie ocenili tiež spoločenský program spojený s banketom a diskusným fórom, kde mali možnosť v priateľskej atmosfére a pri príjemnej hudbe utužovať jestvujúce a nadväzovať nové kontakty v neformálnych diskusiách na rôzne témy o efektívnom, trvalo udržateľnom, spoľahlivom a bezpečnom rozvoji energetickej infraštruktúry či využívaní obnoviteľných zdrojov energie.

Za úspešný priebeh 13. ročníka medzinárodnej konferencie enef 2018 organizátori, spoluorganizátori, partneri a vystavovatelia ďakujú aktívnemu prístupu všetkých účastníkov konferencie. Spoločne sa všetkým, ktorí si našli čas a prišli na konferenciu, podarilo vytvoriť príjemnú tvorivú pracovnú aj spoločenskú atmosféru podujatia. Ohlasy konferencie sú pre organizátorov do budúcna zaväzujúce.

www.enef.eu/2018