ENERGOFÓRUM 2018 – špičkoví odborníci na aktuálne témy

Vysoká odborná úroveň, priaznivé podmienky na zdieľanie poznatkov a osobné kontakty. V poradí už 13. ročník konferencie ENERGOFÓRUM® spojil opäť témy elektroenergetiky a plynárenstva do jedného podujatia pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR. Konferencia sa konala 18. a 19. októbra 2018 v hoteli Partizán v krásnom prostredí Nízkych Tatier. Na podujatí sa zúčastnilo 290 odborníkov – predstaviteľov štátnych inštitúcií a súkromného a akademického sektora.
ENERGOFÓRUM 2018 – špičkoví odborníci na aktuálne témy

Inteligentná energetika

Trinásty ročník prestížnej konferencie odštartoval blokom inteligentná energetika. Prvá prednáška patrila Miriam Letašiovej z Ministerstva hospodárstva SR s témou Smart Slovensko. Okrem iného informovala o prebiehajúcej podpore inovácií zo štátneho rozpočtu, ktorá sa týka nasledujúcich oblastí: inovačné vouchre, inovačný fond, podpora startupov, smart cities, priemyselné klastre, medzinárodná spolupráca v oblasti vedy a výskumu. Aktuálne sa vyhodnocujú pilotné projekty v oblasti inteligentných miest.

Peter Ševce zo Slovenskej asociácie pre elektromobilitu uviedol aktuálne trendy vývoja automobilov na elektrický pohon. Pozornosť poslucháčov upriamil najmä na postupne sa zvyšujúcu kapacitu autobatérií, čím sa zvyšuje aj dojazd vozidiel. Pozitívny je aj pokles cien batérií a rozrastajúca sa sieť dobíjacích staníc. Dobitie najpredávanejšieho vozidla trvá približne 15 min. Zatiaľ nebol zaznamenaný odmietavý postoj distribučných spoločností k pripojeniu dobíjacej stanice do siete, z čoho Ševce usudzuje, že kapacita v elektrizačnej sústave je dostatočná.

Peter Chochol zo spoločnosti sféra, a. s., verí tomu, že mikrogridy sú budúcnosťou energetiky. Mikrogrid prepája odberateľov a malých výrobcov elektriny, pričom sa navonok správa ako jedna regulovaná entita. Benefity sa skrývajú v spoľahlivosti dodávky, odolnosti sústavy, ekonomickej výhodnosti, energetickej efektívnosti a ochrane životného prostredia. Aj keď sa dnes mikrogidy najviac uplatňujú v armáde a na univerzitnej pôde, ich budúcnosť patrí najmä energetickým komunitám.

Záverečná prednáška bloku patrila perspektívam rozvoja akumulácie energie. Tejto téme sa venoval Jan Fousek z Asociácie pre akumuláciu energie a batérie (AKU-BAT CZ). Zhodnotil potenciál virtuálnych batérií, ale pozornosť upriamil najmä na zdieľané batériové úložiská. Akumulácia však vyžaduje legislatívnu podporu, pričom J. Fousek uviedol skúsenosti z Českej republiky.

Aktuálne dianie v energetike a prognózy do budúcnosti

V ďalšom bloku konferencie sa v prvý deň diskutovalo o aktuálnom dianí v energetike a o prognózach do budúcnosti. Hlavným hosťom tohto bloku bol Michal Šnobr, poradca skupiny J&T v energetike a oblasti kapitálových trhov. Hovoril o dlhodobom horizonte vo vývoji európskej energetiky s dosahom na slovenský a český trh. V súvislosti s dianím najmä na nemeckom trhu M. Šnobr očakáva, že bude otázne, ako sa bude vyvíjať cena silovej elektriny v období 2021 – 2023. Reálny predpoklad sa pohybuje na úrovni 60 eur/MW a viac. V každom prípade je zrejmé, že cena elektriny sa tvorí na základe nemeckej cenovej politiky. De facto tu máme nemecký trh, nie slovenský ani český.

Následné bloky prvého aj druhého dňa konferencie sa venovali obchodovaniu s elektrinou a plynom v európskom priestore, o tom, či má zemný plyn miesto v budúcom energetickom mixe, diskutovalo sa o vzťahu OZE k decentralizácii, o stave a rozvoji infraštruktúry, legislatíve a regulácii.

Hlavný hosť druhého dňa konferencie Ramon Vullings, profesionálny rečník a expert na medziodvetvové inovácie, sa vo svojom vystúpení zameral na hľadanie nápadov v iných odvetviach a na ich prenos do sektora energetiky. Medziodvetvové inovácie predstavujú nízkorizikový, ale vysokoúčinný prístup k inováciám. IdeaDJ sú schopní zmixovať nápady naprieč viacerými oblasťami. Sú pri tom dôležité tri stratégie: najlepšie nápady prichádzajú zvonka, COOL kombinácie, nekopírovanie typu COPY – PASTE.
Podrobnejšie informácie o jednotlivých sekciách a konferencii nájdete na nižšie uvedenej stránke.

Pozrite si prednášku Ramona Vullingsa, ktorý sa zameral na hľadanie nápadov v iných odvetviach a na ich prenos do sektora energetiky.

www.energoforum.sk