Obr.: Víťaz Elektrotechnickej olympiády Matúš Fedorčák, študent 1. ročníka Strednej odbornej školy technickej v Humennom (druhý zľava). Cenu odovzdali prof. Milan Dado, dekan Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity (prvý zľava), a Ing. Vladimír Ondrovič, prezident Zväzu elektrotechnického priemyslu SR (prvý sprava).

Do elektrotechnickej olympiády sa prihlásilo spolu 221 súťažných tímov z celého Slovenska. Vo finále sa stretli desiati najlepší. Organizátori sa zhodli, že práce všetkých finalistov boli kvalitné a dôkladne prepracované a ich zostrojenie vyžadovalo kombináciu technického talentu a kreativity.

Víťazom národného kola elektrotechnickej olympiády sa stal Matúš Fedorčák, študent 1. ročníka Strednej odbornej školy technickej v Humennom, s projektom autonómneho vozidla. Prototyp vozidla môže nájsť využitie v priemysle, pri výučbe alebo v automobilizme. „Svojou prácou som sa snažil spestriť a zjednodušiť činnosť vo väčšine oblastí ľudského života. Pri práci na projekte som si overil svoje vedomosti z oblasti robotiky, automatizácie a elektroniky,“ vysvetlil Matúš Fedorčák.
Druhé miesto obsadil tím študentov zo Strednej odbornej školy elektrotechnickej v Žiline Michal Trnka, Viliam Pavela a Matej Sedláčko, ktorí riešili problematiku malej veternej elektrárne. Na bronzovej priečke sa umiestnil Michal Bender so svojím airsoftovým chronometrom.

„Motivovať mladých talentovaných ľudí, podnietiť ich tvorivosť a schopnosť pracovať v tíme je výzvou pre každého, kto chce prispieť k rozvoju mladej generácie a jej záujmu prinášať spoločnosti inovatívne riešenia. Ak takáto motivácia vychádza zo strany ich budúcich zamestnávateľov, môže to výrazne ovplyvniť aj ich profesijné smerovanie. Preto je elektrotechnická olympiáda pre žiakov stredných škôl veľkým počinom a veľmi si vážim, že sme sa na jej príprave mohli podieľať,“ konštatoval dekan Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity prof. Ing. Milan Dado, PhD.

„Elektrotechnickou olympiádou poukazujeme na zaujímavé možnosti, ktoré sa mladým ľuďom vo svete elektrotechniky naskytajú. Naším záujmom je v čo najväčšej miere informovať o možnostiach štúdia v elektrotechnických odboroch, o výhodách štúdia elektrotechniky a uplatniteľnosti absolventov našich odborných škôl. Radi by sme zvýšili kvantitu i kvalitu študentov elektrotechniky a pomohli tak riešiť dlhodobý problém s nedostatkom odborných pracovníkov v slovenských podnikoch,“ dodal Mgr. Andrej Lasz, generálny sekretár Zväzu elektrotechnického priemyslu SR.

Najúspešnejší účastníci si prevzali diplomy za umiestnenie sa na prvých troch miestach, vecné a finančné ocenenie, certifikát o účasti vo finále Elektrotechnickej olympiády a dekrét, ktorý im po splnení ostatných podmienok stanovených zákonom o VŠ a podmienok prijímacieho konania na EF UNIZA schválených AS EF umožní prijatie na túto fakultu bez výberového konania. Dvere im otvárajú aj významné elektrotechnické spoločnosti, v ktorých môžu študenti absolvovať stáž.

www.zep.sk

www.uniza.sk