„ Všetky technológie, predstavené v rámci ťažiskových tém, majú jedno spoločné, zvyšujú produktivitu v priemysle a tým konkurencieschopnosť firiem“, vysvetľuje Marc Siemering, riaditeľ odboru HANNOVER MESSE. Výmena informácií a poznatkov v rámci priemyslu a synergie, ktoré vzniknú vďaka bezprostrednej blízkosti rozličných brandží v tom istom čase a na tom istom mieste, robia veľtrh HANNOVER MESSE svetovo jedinečným.

Priemysel budúcnosti je sieťovo prepojený

Silnejúca dynamika priemyslu je dôsledkom rastúcej digitalizácie hospodárstva. Fabriky a energetické systémy pracujú digitálne prepojené, skracujú sa produktové cykly, vznikajú nové obchodné modely. Ten kto sa pritom spolieha len sám na seba a svoje vlastné schopnosti, stráca prepojenie. Konkurenčná sila podniku bude v budúcnosti závisieť od schopnosti úzkeho prepojenia sa so všetkými činiteľmi trhu, zúčastnenými na výrobnom procese, za účelom ešte rýchlejšieho vývoja produktov. Hlavná téma HANNOVER MESSE – Integrated Industry - Join the Network! – tento vývoj presne popisuje a poskytuje nové impulzy.

„Integrated Industry – Join the Network!“ reprezentuje to, že hlavné výzvy Industrie 4.0 - ako napr. všeobecne platné štandardy pre komunikáciu Machine-to-Machine, otázka bezpečnosti dát alebo hľadanie obchodného modelu budúcnosti - sú zvládnuteľné len sieťovými prepojeniami. Na to je potrebné silné sieťové prepojenie strojárstva, elektrotechniky a IT.

Z toho vyplývajúci technologický skok predvedie naživo HANNOVER MESSE v apríli tohto roku. Budú sa dať vidieť digitálne prepojené výrobné linky, inovatívne výrobné postupy a moderné priemyselné roboty: roboty s vypracovanými senzormi, ktoré priamo spolupracujú s človekom bez akéhokoľvek ochranného oplotenia a bezpečnostnej vzdialenosti. Alebo aj IT - podporované automatizačné riešenia, ktoré zmenia všetky organizačné procesy vo fabrike. V halách hannoverského výstaviska bude prezentovaná najmodernejšia výrobná technika. Ten, kto chce vedieť ako posilniť konkurencieschopnosť svojho podniku, je v Hannoveri na správnom mieste.

Slovenskí vystavovatelia

Slovenskú republiku budú na tomto ročníku HANNOVER MESSE zastupovať KINEX Bearings, a.s., MEDEKO Cast, s.r.o., MH SR – organizátor spoločného stánku, NES Nová Dubnica, s.r.o., SEZ Krompachy, a.s., PSL, a.s., Slovensko-nemecká obchodná komora (spoluvystavovateľ), TESLA Liptovský Hrádok, a.s., ZOVOS-EKO, s.r.o., ZTS Sabinov, a.s., ZVL Auto spol. s.r.o., ZVL Slovakia, a.s.

HANNOVER MESSE – Get new technology first!

Celosvetovo najdôležitejší priemyselný veľtrh na svete bude prebiehať od 13. do 17. apríla 2015 v nemeckom Hannoveri. HANNOVER MESSE 2015 zjednocuje desať vedúcich veľtrhov na jednom mieste: Industrial Automation, Motion, Drive & Automation (MDA), Energy, Wind, MobiliTec, Digital Factory, ComVac, Industrial Supply, SurfaceTechnology und Research & Technology. Päť hlavných tém veľtrhu HANNOVER MESSE 2015 sú Priemyselná automatizácia a IT, Technológie pre energetiku a životné prostredie, Technika pohonov a fluidná technika, dodávky pre priemysel a výrobné technológie,ako aj Výskum a vývoj. Partnerskou krajinou veľtrhu HANNOVER MESSE 2015 je India.

Celý program veľtrhu a vstupenky nájdete na www.hannovermesse.de.