HANNOVER MESSE 2019: Cesta k digitalizácii

Aby si výrobné podniky udržali konkurencieschopnosť, musia prepojiť údaje vo všetkých svojich procesoch, ktoré vytvárajú nejakú hodnotu. Od 1. do 5. apríla predstaví HANNOVER MESSE informačné a softvérové riešenia, ktoré podporujú presne tento druh dátovej prepojenosti medzi vývojom, výrobou a subdodávateľmi. Patria sem systémy podnikového plánovania zdrojov (ERP), ktoré zabezpečujú flexibilné monitorovanie výrobných procesov v reálnom čase.
HANNOVER MESSE 2019: Cesta k digitalizácii

Či už ide o strojárstvo, podniky so spojitou výrobou, automobilový priemysel, letectvo, stavebníctvo, kovoobrábanie, plasty, procesné inžinierstvo alebo elektrotechniku a elektroniku, každé z týchto odvetví musí adekvátne reagovať na výzvy digitálnej transformácie. Mnohé z nich sa už vydali na cestu, ostatné sa chystajú urobiť podobne. „Najdôležitejšie nie je považovať IT za izolované riešenie, ale spojiť všetky dáta a systémy tak, aby znamenali čo najväčší prínos s cieľom obchodného úspechu,“ hovorí Hubertus von Monschaw, riaditeľ digitálnej továrne v rámci HANNOVER MESSE. „Tento rok budú spoločnosti z celého sveta prichádzať do Hannoveru, aby demonštrovali, ako môže umelá inteligencia výrazne zvýšiť možnosti existujúcich softvérových riešení. HANNOVER MESSE tak posilňuje svoj profil ako najväčšej B2B platformy v segmente Digital Factory,“ uzatvára.

Digitalizácia ponúka nové spôsoby rýchlejšieho uvedenia integrovaných produktov na trh, znižovania nákladov, automatizácie zložitých procesov a zavádzania nových obchodných modelov, ako je služba typu product-as-a-service. „Vďaka monitorovaniu ohlasov (Voice of Factory, Voice of Asset, Voice of the Customer) cez IoT alebo sociálne médiá môžu prevádzkovatelia továrne získať komplexný a zákaznícky orientovaný pohľad a využívať AI a strojové učenie pri rozhodovaní,“ vysvetľuje Ulf Köster, riaditeľ na Oddelení riešení pre digitálne transformácie spoločnosti Oracle. U. Köster tvrdí, že predpoklad úspešnej digitálnej transformácie spočíva v udržiavaní nepretržitého spojenia – integrovaného, inteligentného a optimalizovaného – medzi procesmi a údajmi, ktoré sa vinú ako stužka pozdĺž celého dodávateľského reťazca, od vývoja produktu až po výrobu, komercializáciu a popredajný servis. „V našom stánku v hale 7 budeme demonštrovať, ako takáto digitálna transformácia vyzerá – od všetkých vnútorných podnikateľských oblastí až po externých obchodných partnerov,“ dodáva U. Köster.

SAP je tiež pripravený na zabezpečenie nepretržitého a integrovaného toku údajov a parametrov vo všetkých oblastiach podnikania. „Tento tok musí byť vytvorený tak, aby používateľ vždy presne vedel, aký je súčasný stav výroby, a potom môže okamžite reagovať na akékoľvek výkyvy a zabezpečiť celkovo predvídateľnejší a udržateľný proces,“ hovorí Hala Zeine, prezidentka pre Digitálne dodávateľské reťazce v rámci spoločnosti SAP SE. „Rýchlosť, kvalita, individualita a integrácia nových technológií, ako je 3D tlač, blockchain alebo strojové učenie, sú hlavnými požiadavkami, ktorým dnes čelia výrobné podniky.“

Spoločnosť Abas Software je tiež poskytovateľom stratégií a aktivít v oblasti digitalizácie v rámci dodávateľského reťazca, v ktorých hrá dôležitú úlohu ERP. „Systém ERP považujeme za základ pre digitálnu transformáciu, pretože ide nad rámec mapovania kritických obchodných procesov,“ hovorí Mark Muschelknautz, šéf marketingu spoločnosti Abas Software AG. „V rámci internetu vecí, Priemyslu 4.0 a súvisiacej výroby musí ERP vyriešiť aj nové výzvy, ako je flexibilné monitorovanie procesov a strojov v reálnom čase, agregácia údajov v interakcii s novými analytickými nástrojmi a riadenie procesov, aby sa splnili požiadavky na dodržiavanie predpisov,“ dodáva.

Spoločnosti budú v halách 5, 6, 7 a 8 na veľtrhu HANNOVER MESSE prezentovať odpovede na otázky týkajúce sa softvéru pre priemyselné dodávateľské reťazce, čo je dobrý základ na to, aby sa hlavnou témou veľtrhu stal „Integrovaný priemysel – Inteligencia v priemysle“, t. j. digitálne prepojenie ľudí a strojov vo veku umelej inteligencie.

HANNOVER MESSE je popredným svetovým veľtrhom priemyselných technológií. Svojím hlavným zameraním na „Integrovaný priemysel – Inteligenciu v priemysle“ poskytuje podrobný prehľad o digitalizácii výrobných a energetických systémov. Veľtrh bude obsahovať šesť paralelných programov: IAMD – integrovaná automatizácia, riadenie pohybu a pohony, digitálna továreň, energie, dodávateľské reťazce v priemysle, ComVac a výskum & technológie, ktoré budú doplnené o špeciálne oblasti pre začínajúce podniky, ako aj o kariérne orientované témy. Súčasťou programu bude viac ako 90 konferencií a fór. Tento ročník HANNOVER MESSE sa uskutoční od 1. do 5. apríla 2019 v nemeckom Hannoveri, pričom partnerskou krajinou bude Švédsko.

www.hannovermesse.de