Innovation Day – úspešná platforma pre startupy aj zavedené firmy

Na Innovation Day podalo množstvo startupov dôkaz o tom, aké rozmanité je prostredie zakladateľov firiem na Slovensku. Etablovaným firmám prinášajú ich myšlienky nápady na zvýšenie vlastného inovačného potenciálu. Obe skupiny sa preto 26. septembra stretli v Bratislave a na podujatí Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory a Slovak Business Agency mohli prediskutovať formy možnej spolupráce.
Innovation Day – úspešná platforma pre startupy aj zavedené firmy

 „Mať platformu, kde sa stretávajú všetci účastníci na jednom mieste, aby hovorili o možnostiach spolupráce a diskutovali o svojich skúsenostiach, ale aj problémoch v oblasti inovácií, je výborný nápad,“ zhrnul pozitívny výsledok podujatia s približne 90 účastníkmi odborník pre oblasť priemyslu Marián Filka zo spoločnosti Siemens Slovensko.

S firmou EcoCapsule sa ako rečník na Innovation Day zúčastnil aj jeden zo v súčasnosti najvýznamnejších slovenských startupov. Konateľ Tomáš Žáček vo svojej prednáške oznámil, že v krátkom čase sa očakáva sériová výroba sebestačných bytových jednotiek pre svetový trh. K tomuto kroku u väčšiny z jedenástich startupov, ktoré na Innovation Day predstavili svoje riešenia, ešte nedošlo. Ich výzvou je pretaviť svoje nápady do prijateľného obchodného modelu. Šance na to nevyzerajú zle, ako si myslí odborník zo Siemensu Marián Filka. „Vidieť sme mohli dobré nápady, ktoré boli implementované aj do veľmi dobrých prezentácií,“ uviedol. „Myslím, že postupom času z nich môžu vzniknúť úspešné podniky.“

Jedným z nich by mohol byť aj Agrobotix, ktorého účastníci zvolili za najinovatívnejší startup podujatia. Agrobotix vyvinul chytré zariadenie pre malých a stredných poľnohospodárov. „Že sme na takomto podujatí vyhrali nejakú cenu, stalo sa prvý raz,“ potešila sa marketingová šéfka Katarína Nováková pri preberaní finančnej odmeny vo výške 2 000 eur. „Je to veľkým ocenením našej práce. Tieto peniaze nám pomôžu financovať odborné, napríklad právne poradenstvo,“ pokračovala K. Nováková. „Naša technológia je určená pre malých a stredných poľnohospodárov na Slovensku, v Nemecku, na celom svete. Veríme, že naše chytré zariadenie môže pomôcť ľuďom v chudobných regiónoch sveta a vytiahne ich z biedy.“

www.dsihk.sk