Návštevníci pochádzali z rôznych oblastí, avšak výnimočný ­nárast zaznamenala skupina návštevníkov z priemyslu – tvorili približne 77 % všetkých návštevníkov. Z nich najväčšiu časť tvorili ­odborníci na oblasť priemyselného spracovania obrazu (43 %), za nimi ­nasledovali odborníci z oblasti strojárstva (19 %), ďalej odborníci z oblasti elektrotechnikyelektroniky, presnej mechanikyoptiky, automobilového priemyslu a jeho dodávatelia a lekárskej techniky. Pre poslednú menovanú skupinu bola opäť pripravená aj špeciálna tematická časť veľtrhu s názvom Medical Discovery Tour, v ­ktorej svoje produkty a službu pre lekárske technológie predstavilo 38 vystavovateľov.

Takmer 85 % opýtaných návštevníkov uviedlo, že sú zainteresovaní na rozhodovaní o nákupe a obstarávaní vo svojich firmách. Zvýšil sa aj počet návštevníkov, ktorí prišli s konkrétnymi investičnými zámermi (87 %). V prvom rade sa návštevníci zaujímali o prvky systémov na priemyselné spracovanie obrazu a vzrástla aj skupina návštevníkov, ktorí sa zaujímali o systémy na priemyselné spracovanie obrazu na kľúč. Pod názvom Research Meets Industry sa prezentovalo 11 ­výskumných inštitúcií z niekoľkých krajín, ktoré prezentovali ­výskumné projekty s konkrétnymi aplikáciami a trhovým potenciálom.

 „Inovácie, ktoré sa v rámci tejto sekcie prezentovali, môžu smerovať k značným zlepšeniam vo výrobe v mnohých odvetviach priemyslu a môžu zabezpečiť ďaleko väčší komfort pre ľudí v ich každodennom živote, napr. v automobilovom priemysle,“ uviedol Thomas Walter, vedúci Kompetenčného tímu pre priemysel a technológie v rámci organizátora veľtrhu Messe Stuttgart. Až 92 % návštevníkov sa už teraz teší na budúcoročný veľtrh VISION 2013. Do Stuttgartu sa chystajú prísť už o dva mesiace skôr ako tento rok, pretože VISION 2013 sa bude konať v dňoch 24. – 26. septembra 2013.

www.vision-messe.de

www.dishk.sk