Konferencia elektrotechnikov Slovenska 2019

V dňoch 6. – 7. novembra 2019 sa v zasadačke Mestského úradu v Poprade uskutoční v poradí 51. ročník konferencie elektrotechnikov Slovenska, ktorá sa koná pod záštitou Národného inšpektorátu práce. Generálnym partnerom podujatia je spoločnosť OBO Bettermann, s. r. o.
Konferencia elektrotechnikov Slovenska 2019

Konferencia, ktorej odborným garantom je Ing. Vladimír Vránsky, prezident SEZ-KES, je určená pre pracovníkov vo vývoji, výrobe, v montáži elektrických zariadení a v energetike, pre projektantov a revíznych technikov elektro, pracovníkov v prevádzke a údržbe elektrických zariadení, správcov elektrických zariadení (majetku), učiteľov odborných predmetov elektro na SOŠ, SPŠ, VŠ a iných záujemcov z radov odborných pracovníkov v oblasti elektro.

Z tém konferencie vyberáme:

  • Požiarne prestupy a upchávky. Návrh, realizácia a rozpočtovanie v nadväznosti na platnú legislatívu. Ing. Jozef Daňo, OBO Bettermann, s. r. o., Pezinok
  • Elektromagnetická kompatibilita v domoch a bytoch – strašiak alebo nutnosť? Ing. Edmund Pantůček, súdny znalec v odbore elektrotechnika, Brno, ČR
  • Funkcie núdzové zastavenie a vypnutie na strojných zariadeniach. Ing. Antonín Zajíček, Schneider Electric CZ, s. r. o., Praha, ČR
  • Smart osvetlenie v (inteligentných) mestách. Doc. Ing. Dionýz GAŠPAROVSKÝ, PhD., Ing. Peter JANIGA, PhD., STU FEI v Bratislave
  • Aktuálne informácie z oblasti technickej normalizácie a právnych predpisov. Doc. Ing. Ivan BOJNA, PhD., STU FEI v Bratislave
  • Smart verejné osvetlenie – skúsenosti na Slovensku. Ing. Jozef ŠVANTNER, Ing. Radim VITÁSEK, SLOS, s. r. o., Banská Bystrica, Ing. Peter MÚDRY, SALMOTHERM – Invest, s. r. o., Vrbov

Súčasťou konferencie bude sprievodná výstava firiem z oblasti elektrotechniky, elektrických inštalácií a príbuzných odborov a tiež pracovný workshop – praktická realizácia prestupov a protipožiarnych upchávok OBO Bettermann.

Na 51. konferenciu elektrotechnikov Slovenska sa možno prihlásiť elektronicky cez e-shop na uvedenej stránke.

www.sez-kes.sk