Záštitu nad 52. konferenciou prevzal Národný inšpektorát práce.

Generálnym partnerom podujatia je spoločnosť SALTEK Slovakia s.r.o. Bratislava.

Odborným garantom konferencie je Ing. Vladimír Vránsky, prezident SEZ-KES.

Program 52. konferencie je určený pre:

  • pracovníkov vo vývoji, výrobe, montáži elektrických zariadení a v energetike
  • projektantov a revíznych technikov elektro
  • pracovníkov v prevádzke a údržbe elektrických zariadení
  • správcov elektrických zariadení (správcovia majetku)
  • učiteľov odborných predmetov elektro na SOŠ, SPŠ, VŠ,…

Z tém konferencie vyberáme:

  • Nové normy s dôrazom na STN 33 2000-8-2: 2019 Inštalácie s kombinovanou výrobou/spotrebou elektrickej energie
  • Vyhradené technické zariadenia elektrické z pohľadu aplikačnej praxe
  • Izolované bleskozvody
  • Revízie VTZ-E – praktické skúsenosti
  • Následky neodborne vykonanej práce v elektrotechnike.

Súčasťou konferencie bude sprievodná výstava firiem z oblasti elektrotechniky, elektrických inštalácií a príbuzných technických odborov.

Na 52. konferenciu elektrotechnikov Slovenska sa možno prihlásiť elektronicky cez e-shop na webovej stránke www.sez-kes.sk, kde nájdete ďalšie podrobnosti o tomto podujatí.