Konferencia elektrotechnikov Slovenska 2020

Slovenský elektrotechnický zväz – Komora elektrotechnikov Slovenska (SEZ-KES) v spolupráci so Slovenskou komorou stavebných inžinierov (SKSI) pripravuje v poradí už 52. konferenciu elektrotechnikov Slovenska, ktorá sa uskutoční v dňoch 25. – 26. 3. 2020 v kongresových a konferenčných priestoroch hotela Družba, Botanická 25, Bratislava.
Konferencia elektrotechnikov Slovenska 2020

Záštitu nad 52. konferenciou prevzal Národný inšpektorát práce.

Generálnym partnerom podujatia je spoločnosť SALTEK Slovakia s.r.o. Bratislava.

Odborným garantom konferencie je Ing. Vladimír Vránsky, prezident SEZ-KES.

Program 52. konferencie je určený pre:

  • pracovníkov vo vývoji, výrobe, montáži elektrických zariadení a v energetike
  • projektantov a revíznych technikov elektro
  • pracovníkov v prevádzke a údržbe elektrických zariadení
  • správcov elektrických zariadení (správcovia majetku)
  • učiteľov odborných predmetov elektro na SOŠ, SPŠ, VŠ,…

Z tém konferencie vyberáme:

  • Nové normy s dôrazom na STN 33 2000-8-2: 2019 Inštalácie s kombinovanou výrobou/spotrebou elektrickej energie
  • Vyhradené technické zariadenia elektrické z pohľadu aplikačnej praxe
  • Izolované bleskozvody
  • Revízie VTZ-E – praktické skúsenosti
  • Následky neodborne vykonanej práce v elektrotechnike.

Súčasťou konferencie bude sprievodná výstava firiem z oblasti elektrotechniky, elektrických inštalácií a príbuzných technických odborov.

Na 52. konferenciu elektrotechnikov Slovenska sa možno prihlásiť elektronicky cez e-shop na webovej stránke www.sez-kes.sk, kde nájdete ďalšie podrobnosti o tomto podujatí.