V Košiciach, Nitre aj Bratislave bol záujem naozaj veľký. Celkovo viac ako stovka odborníkov z rôznych oblastí priemyslu, inžinierskych spoločností a zástupcov akademickej obce mala možnosť zoznámiť sa s novými trendmi v oblasti inteligentnej výroby, IoT, robotiky či manipulácie s produktmi založenej na 3D videní. Účastníkov privítal Marek Mašláni, vedúci organizačnej zložky spoločnosti B+R automatizace, spol. s r. o., ktorý vo svojej prednáške priblížil výzvy, ktoré výrobný a spracovateľský priemysel v najbližších rokoch čakajú. V ďalších prednáškach sa prezentujúci zamerali na témy:

  • výrobcovia, prevádzkové modely, partnerstvá a investície – inteligentná výroba a jej produkt,
  • chrbtová kosť SMART výroby – IoT, OPC UA, potreba hodnotných dát a výstupov, ako je to s brownfieldom?,
  • budúcnosť robotickej manipulácie založenej na 3D videní – 3D skenery, 3D kamery, mobilné roboty,
  • bezpečnosť vs. priestor pre robotické pracoviská – ako naplno využiť kapacitu robotov v dobe, keď ľudská sila absentuje,
  • inteligentné systémy stlačeného vzduchu – moderná správa a automatizácia monitoringu spotreby stlačeného vzduchu,
  • zvyšovanie produktivity minimalizáciou prestojov – nástroje na minimalizáciu prestojov pri zachovaní požadovanej úrovne bezpečnosti strojov.

Súčasťou konferencie bola aj sprievodná výstava s modelovou inteligentnou továrňou, kde mohli účastníci vidieť možnosti od zberu dát cez využitie analytických nástrojov až po výstupy na podporu rozhodovania na úrovni riadiacich pracovníkov. Prezentované bolo aj autonómne navádzané vozidlo (AGV) na prepravu materiálu v rámci priemyselných prevádzok, prepojenie 3D skenera s robotickým ramenom na manipuláciu s náhodne uloženými produktmi v prepravkách či možnosti energetických úspor so špičkovými pneumatickými systémami. Otázky účastníkov a následné diskusie len potvrdili, že priemyselné podniky a vývojári riešení sa na nástup štvrtej priemyselnej revolúcie seriózne pripravujú. „Sme spokojní s priebehom konferencie a už teraz môžeme potvrdiť, že na jej základe sa nám podarilo dohodnúť niekoľko nadväzujúcich stretnutí so zástupcami priemyselných podnikov, s ktorými už budeme diskutovať o konkrétnych riešeniach pre ich prevádzky,“ zhodnotil úspech podujatia M. Mašláni.

Mediálnym partnerom tejto konferencie bol ATP Journal, ktorý zachytil atmosféru podujatia aj prostredníctvom videoreportáže. 

Anton Gérer