Konferenciu otváral Mark Reid, viceprezident pre riadiace technológie. Na svojej úvodnej prednáške predstavil vízie ABB na najbližšie obdobie Severná Amerika sa zo svojich problémov pomaly dostáva, v Ázii sa situácia nemení – Čína vedie s rastom 8 až 9 %. Európa na svoj rast ešte čaká. M. Reid očakáva celosvetový priemerný rast okolo 3 – 3,5 %. Nové trendy predstavil technologický manažér pre technológie riadenia, Thoralf Schulz. Výrobné bunky sú čoraz častejšie kombinované a optimalizácia zaručuje vyššiu produktivitu výroby.

Podľa jeho slov je výrobný a komunikačný výkon oveľa väčší ako v minulosti, informačný tok je hustejší a čoraz viac funkcií sa integruje. Snímače sú v súčasnosti dostupnejšie a počet IO je teda 100krát väčší ako v minulosti a komplexnosť automatizácie rastie. Spoločnosti čoraz vážnejšie myslia na virtualizáciu a na cloud computing. Ruka v ruke s týmito trendmi rastie dôraz aj na IT bezpečnosť. Nechýbali ani prezentácie nových produktov. Celosvetovú premiéru zažil Freelance 900 F, Extended Operator Workplace (rozšírené pracovisko operátora). Veľkú pozornosť na seba pútala aj aréna automatizácie, kde interaktívnou formou predstavovali funkcionality a progresívne funkcie systému 800xA.

Eye Tracker

Jedným zo zaujímavých prototypov predstavených na konferencii bol „Eye Tracker“ – sledovanie pohybu očí a gest operátora. Prototyp je navrhnutý na prácu operátora v ochrannom odeve v ­špeciálnom prostredí. Využitie môže byť napríklad na vrtnej veži alebo v ­potravinárskej výrobe, kde má operátor oblečené ochranné prvky a potrebuje informácie z výroby. Eye tracker teda dovoľuje užívateľom kontrolovať a riadiť systém bez dotyku. Eye tracker sa skladá z kombinácie sledovania pohybu očí (zariadenie zaznamenáva pohyb očí operátora) a sledovania pohybu tela. Najprv sa zariadenie nakalibruje podľa užívateľa a na monitore sa zobrazí 3D model prevádzky. Očami si operátor vyberie zariadenie a pohybom rúk ho presunie na druhý monitor, do tzv. objektového monitora. Tam sa zobrazujú štatistky, zoznam alarmov a trendov. Prototyp by sa mohol dostať do reálnej prevádzky do troch rokov.

3D kolaboračný stôl

Moderné zasadačky sú stále zamerané na fyzickú reprezentáciu prevádzky pomocou tabule, projektora alebo vytlačených papierov. Operátori a ďalší zamestnanci sa stretávajú dennodenne a diskutujú o aktuálnych informáciách z prevádzky (napr. o kľúčových ukazovateľoch výkonnosti). Spoločnosť ABB v spolupráci s CGM vytvorili 3D kolaboračný stôl, ktorý nahrádza konvenčný projektor a oslobodzuje technikov od manuálneho zberu dát. Na konferencii predstavili 55“ dotykový panel umiestnený do polohovacieho stola, kde sa zobrazuje celá prevádzka v 3D s aktuálnymi KPI ukazovateľmi. Z leteckého 3D pohľadu na prevádzku sa dá priblížiť až na úroveň výrobnej linky s reálnymi údajmi z výroby. Vyvinutý softvér funguje aj na tabletoch a mobilných telefónoch. 3D kolaboračný stôl je už nasadený v skúšobnej prevádzke vo Švédsku.

Viac informácií o konferencii ABB nájdete na www.twitter.com/­abbfreelance alebo www.twitter.com/800xA.