V praxi sa často stretávame s názormi o slabej prepojenosti výskumu, vývoja, univerzít a vysokých škôl s praxou. Každá strana má na túto problematiku svoj názor a aj na tejto konferencii si mohli jej účastníci vypočuť jeden z nich. Ing. Michal Janovčík, PhD. pracuje v Centre pre transfer technológií, ktoré je súčasťou novovybudovaného Univerzitného vedeckého parku pri Žilinskej univerzite, pričom je zodpovedný za transfer výsledkov výskumu a vývoja do praxe. Nakoľko jeho prednáška bola mimoriadne zaujímavá, tie podstatné veci týkajúce sa inovácií a transferu technológií si budete môcť prečítať už čoskoro aj v ATP Journal.

O tom, ako možno zefektívniť proces obstarávania údržby pomocou elektronických aukcií informoval vo svojej prednáške Ing. Peter Majtán z MOL Group Slovnaft, a.s. Témy údržby doplnili aj ďalší prednášajúci zo spoločností MARPEX, s.r.o., Ernst&Young s.r.o. či Datalan, a.s. Zaujímavosťou bola aj možnosť prehliadky pristaveného kamióna spoločnosti Weidmüller, v ktorom na otázky záujemcov odpovedali pracovníci spoločnosti ELEKTRIS, s.r.o.

ATP Journal bol aj tentokrát mediálnym partnerom podujatia.