Marpex oslávil štvrťstoročnicu s obchodnými partnermi a rodinami

V príjemnom prostredí hotela Sitno vo Vyhniach sa v posledný septembrový víkend stretli pracovníci a rodinní príslušníci spoločnosti Marpex, s. r. o., s obchodnými partnermi, aby si pripomenuli 25. výročie založenia firmy. Podujatie, na ktoré zavítali aj viacerí zahraniční hostia sa nieslo v priateľskej, pohodovej atmosfére. Okrem oficiálnej, pracovnej časti sa zúčastnení hostia tešili z viacerých vystúpení hviezd šoubiznisu.
Marpex oslávil štvrťstoročnicu s obchodnými partnermi a rodinami

Pracovnú časť otvoril zakladateľ, riaditeľ a konateľ spoločnosti Ing. Marián Osúch starší. Vo svojich spomienkach sa vrátil do obdobia 90. rokov minulého storočia, keď sa rozhodol vydať na dráhu súkromného podnikateľa v oblasti elektrotechniky a súvisiacich služieb. Od predaja vo svojich začiatkoch prešla firma až do súčasnosti, keď poskytuje komplexný vývoj, výrobu a realizáciu projektov v oblasti priemyselnej automatizácie a zabezpečuje distribúciu priemyselných elektronických prvkov a automatizačných systémov a zariadení. V sortimente má približne 40 000 produktov z oblasti senzorovej, spínacej, systémovej a zbernicovej techniky. Ponúka efektívne riešenia pre automatizáciu výrobných liniek (identifikačné systémy RFID, systémy Pick-to-Light, bezpečnostné technologické a inšpekčné kamerové systémy, bezdrôtový prenos signálov) a pre procesnú automatizáciu (systém vzdialených V/V, technika rozhraní).

Okrem spomínaných aktivít sa podieľa na podpore kultúry, športu a vzdelávania od úrovne základných škôl až po univerzity a podporuje aj vydávanie publikácií pre materské školy. O tom, že spoločnosť stavia na dlhodobých a serióznych vzťahoch so svojimi obchodnými partnermi svedčí aj účasť viacerých významných hostí zo zahraničia na oslavách štvrťstoročnice. Spoločnosť Turck zastupoval Ulrich Turck, syn zakladateľa spoločnosti, ktorý bol konateľom firmy Turck od roku 1998 do 1. 3. 2018, keď odišiel do dôchodku.

Zúčastnili sa aj konatelia dcérskych spoločností Turck z okolitých krajín – Českej republiky, Maďarska a Poľska. Oslávencov z Marpexu prišiel za spoločnosť Banner Belgicko pozdraviť výkonný riaditeľ pre oblasť Európy, Stredného Východu a Afriky Peter Mertens. V každom príhovore zahraničných hostí sa na adresu Marpexu spomínali vlastnosti ako zodpovednosť, serióznosť, ľudský prístup a skvelý tím. Marián Osúch starší si vypočul poďakovanie a slová uznania aj od zástupcov zamestnancov a navyše si vyskúšal zahrať na fujare, ktorú mu venovali.

Po oficiálnej pracovnej časti nasledoval slávnostný galavečer, na ktorom sa zúčastnili pozvaní hostia so svojimi rodinnými príslušníkmi. Na rad prišlo aj rozkrojenie torty, na ktoré sa okrem Mariána Osúcha staršieho podujal aj Ulrich Turck. Tanečná zábava, moderátor Michal Hudák, tanečná skupina Old School Brothers a zlatý klinec večera Kandráčovci boli zárukou výbornej zábavy do neskorých ranných hodín druhého dňa. Na parkete sa stretlo niekoľko generácií, spievali sa ľudovky aj zahraničné hity a celé to originálnym humorom okorenil Michal Hudák, od desiatej večer ako Miki Hric, psovod a člen špeciálnych jednotiek, ktorý sa ochotne po svojom vystúpení fotil so svojimi malými aj väčšími fanúšičkami.