Veľtrh je od svojich začiatkov definovaný ako všeobecný strojársky veľtrh, čo znamená, že okrem strojárskej produkcie sa tu predstavujú aj produkty a novinky z iných oblastí priemyslu, ktoré sú úzko späté so strojárstvom. Na základe rozrastania sa týchto príbuzných odborov boli zaradené tematické výstavy, ktoré sa každoročne dopĺňajú a rozvíjajú. Ide o výstavy EUROWELDING – zváranie, CAST-EX – zlievanie, hutníctvo, metalurgia, EMA – meracia, regulačná a automatizačná technika, STAVMECH-LOGITECH – stavebná, manipulačná technika, CHEMPLAST – plasty a chémia pre strojárenstvo a TECHFÓRUM – prezentácia výstupov technických univerzít Slovenska. Veľtrh aj jeho tematické výstavy spadajú do oblasti B2B. Neoddeliteľnou súčasťou veľtrhu sú každoročne odborné sprievodné akcie zamerané na aktuálnu problematiku. Jednou z nosných tém aktuálneho ročníka je Industry 4.0, čiže 4. priemyselná revolúcia.

V roku 2016 prišlo k dohode o spolupráci medzi dvomi výstavníckymi centrami na Slovensku. EXPOCENTER, a. s., Trenčín a agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO sa dohodli na spolupráci pri organizovaní dvoch súbežných veľtrhov, a to Medzinárodného strojárskeho veľtrhu a veľtrhu elektrotechniky, energetiky, elektroniky, robotiky, osvetlenia a telekomunikácií – ELO SYS v areáli Nitrianskeho výstaviska. Organizáciu veľtrhu ELO SYS naďalej zabezpečuje EXPOCENTER Trenčín. Spojenie veľtrhov v minulom ročníku prinieslo okrem zvýšenia odbornosti výstavy aj vyšší počet vystavovateľov, ale aj návštevníkov. Súčasťou veľtrhu ELO SYS budú aj tento rok odborné sprievodné akcie zamerané na tematiku veľtrhu.