Naším cieľom je umožniť študentom reálne sa pripraviť na podmienky praxe, ktoré ich čakajú po skončení školy. Takto sa snažíme pomáhať žiakom získavať odborné praktické skúsenosti z oblasti automatizovaných riešení, ktoré budú môcť využiť počas štúdia na vysokej škole či v priebehu svojej budúcej profesionálnej kariéry,“ povedal Vladimír Slezák, generálny riaditeľ Siemens, s. r. o., a hlavný predstaviteľ koncernu Siemens na Slovensku, ktorý odovzdal hlavnú cenu súťaže SYGA.

Do desiateho ročníka súťaže SYGA sa zapojilo celkovo 14 škôl s 21 projektmi. Do finálového kola postúpilo 10 najlepších projektov.

Hlavná cena súťaže Siemens Young Generation Award: Linka na paletizovanie tovaru
Hlavnú cenu súťaže získali študenti Romana Jamrichová a Lukáš Hajdúšek zo Strednej priemyselnej školy v Nitre.

Cena Elektrotechnickej fakulty Žilinskej Univerzity: Projekt automatizovaného solárneho trackera
Autori projektu: Martin Turský a Ondrej Hlaváč, študenti Strednej odbornej školy elektrotechnickej v Žiline.

Cena divízie Priemyselnej automatizácie a technológie pohonov spoločnosti Siemens: Separátor materiálu riadený s PLC
Autor projektu: Dávid Tornyai, študent Spojenej školy v Nových Zámkoch.

Cena odborného mesačníka ATP Journal: Energetický blok riadený PLC
Autori projektu: Filip Holub a Peter Gažík, študenti Strednej odbornej školy technickej v Michalovciach.

Cena magazínu Quark: Pneumatický manipulátor
Autori projektu: Ján Bulík a Vladimír Nemček, študenti Spojenej školy v Kysuckom Novom Meste.


Viac informácií o súťaži Siemens Young Generation Award nájdete na stránke: www.siemens.sk/syga