fdfdsf„MSV má dlhodobo vysoký podiel odborných návštevníkov a tiež návštevníkov s vysokou rozhodovacou právomocou, teda majiteľov firiem a zástupcov vyššieho manažmentu. Preto sa priamo na veľtrhu môžu viesť relevantné rokovania, ktoré často ústia do realizovaných kontraktov. To potvrdzujú aj výsledky prieskumu, ktorý prebehol na minulom ročníku MSV. Kontakty s potenciálnymi domácimi či zahraničnými zákazníkmi tu nadviazalo 95 % vystavovateľov,“ informoval riaditeľ projektu Michalis Busios.

Sedem kľúčových tém

MSV sa v roku 2023 zameria na sedem kľúčových tém, ktoré hýbu súčasným priemyslom a sú dôležité aj pre jeho budúcnosť. Obrábacie a tvárniace stroje a nástroje sú tradičným pilierom brnianskeho veľtrhu. Rovnako to bude aj tento rok, keď sa očakáva početná účasť nielen českých výrobcov a zaujímavý sprievodný program pripravený v spolupráci so Zväzom strojárskej technológie.

V centre pozornosti tento rok určite bude energetika. Problematika úspory energií a vyššej energetickej efektívnosti v priemyselnej výrobe sa na MSV rieši dlhodobo. No v poslednom roku dramaticky stúpla jej naliehavosť, pretože ceny energií sa pre priemysel stali limitujúcim faktorom. Ako problém riešiť nielen teraz, ale aj v budúcnosti, predvedú veľtržné expozície aj odborný sprievodný program.

Evergreenom posledných ročníkov je digitalizácia priemyslu. Aj v roku 2023 bude táto kľúčová téma rezonovať celým veľtrhom a naprieč jeho odbormi. Zviditeľnenia sa opäť dočká v projekte Digitálna továreň 2.0. S nástupom progresívnych technológií do priemyselnej praxe súvisí aj ďalšia kľúčová téma, a to aditívna výroba, ktorá predstaví široké možnosti profesionálneho uplatnenia 3D tlače.

sfsfdfsdfsdf dsfdsfs
sfsffss
sdsffdsf
sdfsfdsf
sdfs
sfsf
sfss

Na úspory materiálových zdrojov sa zameria cirkulárna ekonomika zdôraznená v expozíciách špecializovaného veľtrhu ENVITECH. Téma startupy ukáže zaujímavé investičné príležitosti predovšetkým z oblasti vývoja, výskumu a transferu technológií. Siedma kľúčová téma doprava a logistika je akcentovaná bienálnym veľtrhom TRANSPORT A LOGISTIKA.

Digitálna továreň 2.0 – to najzaujímavejšie z digitalizácie priemyslu na jednom mieste

Štvrtý ročník úspešnej expozície predstaví vzdelávacou formou najnovšie služby a produkty v oblasti digitalizácie. Tento rok sa zameria na digitálnu transformáciu výrobných podnikov a zvyšovanie efektivity nasadením umelej inteligencie do kľúčových procesov. Bude sa riešiť aj to, ako je na túto transformáciu pripravená česká ekonomika. Ťažiskom expozície sa stanú prototypy inteligentných autonómnych strojov vrátane ich väzieb na firemné prostredie.

Ohliadnutie sa za MSV 2022 – veľtrh je dôležitou platformou pre biznis

Na minulom ročníku MSV v októbri 2022 sa zúčastnilo 1 256 vystavujúcich firiem zo 41 krajín, medzi nimi 50 % zahraničných. Za štyri dni prešlo bránami výstaviska 52 148 registrovaných návštevníkov zo 41 krajín. Prieskum spoločnosti Veletrhy Brno potvrdil vysokú spokojnosť s účasťou na strane vystavovateľov, ako aj na strane návštevníkov. Kontakty s potenciálnymi zákazníkmi z tuzemska i zo zahraničia nadviazalo 95 % vystavovateľov, 86 % ich bolo spokojných s úrovňou veľtrhu. Podobné to bolo na strane návštevníkov: 91 % tých, ktorí chceli nadviazať obchodné vzťahy, našlo na veľtrhu obchodných partnerov. S celkovou úrovňou veľtrhu bolo spokojných 88 % návštevníkov a 90 % ich plánuje navštíviť budúci ročník. Celkovo 95 % minuloročných návštevníkov pracovne pôsobí v priemyselných odboroch a 84 % plánovalo v najbližších dvoch rokoch investíciu do nákupu výrobnej techniky alebo modernizácie firmy.

K účasti na MSV 2023 sa môžete prihlásiť elektronicky na webovej stránke. Termín na prihlásenie za cenovo zvýhodnených podmienok vyprší 31. 3. 2023.

Veletrhy Brno, a. s.
Výstaviště 405/1, 603 00 Brno
Tel.: +420 541 151 111
info@bvv.cz
www.bvv.cz