MSV v Brne ukázal budúcnosť priemyslu

Roboty, internet vecí, systémy virtuálne simulácie aj riadenie pomocou umelej inteligencie – tohtoročný MSV potvrdil masívny nástup digitálnych technológií do priemyselnej praxe.
MSV v Brne ukázal budúcnosť priemyslu

Vysoký záujem zahraničia a rekordný sprievodný program

Atraktivitu českého trhu potvrdila mimoriadne vysoká účasť zahraničných firiem a odborníkov. Zo zahraničia prišlo 829 firiem, t. j. polovica všetkých vystavovateľov, pričom najvyššie zastúpenie mali Nemecko, Slovensko, Čína, Taliansko a Rakúsko. Vo veľkom rozsahu boli kolektívnou účasťou zastúpené zámorské krajiny ako Čína, India a Taiwan. Japonské a juhokórejské firmy vystavovali cez svoje európske zastúpenie. Veľtrh si prezrel rad zahraničných delegácií a obchodných misií, ktoré pricestovali napr. z Indie, Juhoafrickej republiky, Ruska, Bieloruska, Ukrajiny, zo Slovenska, Severného Macedónska či z Bavorska.

Už minuloročný 60. MSV priniesol rekordný počet 79 sprievodných podujatí a tento rok sa podarilo latku posunúť. Počas piatich dní sa uskutočnilo neuveriteľných 91 stretnutí – konferencií, workshopov, seminárov i panelových diskusií – trvajúcich 206 hodín, čo bol takmer päťnásobok otváracej doby veľtrhu. MSV tak potvrdil svoju úlohu kľúčovej diskusnej platformy na podporu inovácií a nadväzovanie obchodných kontaktov medzi českými a zahraničnými podnikateľmi. Riešili sa aktuálne témy ako 3D tlač, digitalizácia priemyslu alebo cirkulárna ekonomika. Veľký záujem bol o trojdňový B2B projekt Kontakt – Kontrakt s účasťou 289 firiem z 23 krajín a 500 obchodnými rokovaniami.

Digitálna továreň – transformácia priemyslu na vlastné oči

Hlavná téma veľtrhu Digitálna továreň 2.0 rezonovala počas celého veľtrhu a riešenia zamerané na digitalizáciu priemyslu bolo možné nájsť vo všetkých halách. Zapojenie robotov do výroby a automatizované riešenia sú na MSV už dlho štandardom, ale tohtoročnou novinkou bol posun od nákupu jednotlivých technológií k ich vzájomnému prepojeniu. V pavilóne A1 vyrástla špeciálna expozícia Digitálna továreň, kde partneri na čele s firmami Microsoft a ABB predviedli digitalizáciu výroby v praxi. Autonómne riadenie pomocou umelej inteligencie, vzájomná komunikácia výrobných zariadení a využitie digitálnych dvojčiat ako operačných agentov. Budúcnosť priemyslu si návštevníci MSV prezreli aj vyskúšali prostredníctvom virtuálnej reality. Škoda Auto tu vystavila prototyp elektromobilu ŠKODA VISION iV. Na projekt nadviazala celodenná konferencia Digitálna továreň 2.0 – Česko ako priemyselná veľmoc, kde poprední odborníci prezentovali fenomény ako strojové samoučenie alebo blockchain.

Česká republika ako partnerská krajina MSV a The Country For The Future

Tradičný koncept partnerskej krajiny MSV tento rok získal novú podobu, keď sa do tejto zvýraznenej pozície dostala Česká republika. Pavilónu Z dominovala Slovenská národná expozícia The Country For The Future, ktorá demonštrovala ekonomický potenciál krajiny a zlúčila pod jednu strechu všetky služby podnikateľom. Prvýkrát v histórii vystavovali všetky štátne organizácie spojené s priemyslom alebo podporou exportu spoločne.

Veľtrhy Transport a logistika a ENVITECH držia s MSV krok

Deviaty veľtrh Transport a logistika ukázal, že aj dopravné a logistické firmy sa intenzívne pripravujú na požiadavky digitalizovaného priemyslu. O účasť bol tento rok veľký záujem. Vo vypredanej hale A2 a na priľahlej voľnej ploche sa predstavilo 115 vystavovateľov z 12 krajín. Ponuka firiem sa výrazne zamerala na IT riešenia pre logistiku, nechýbala ani vzorová baliaca a expedičná linka prezentovaná v projekte Packaging Live.

Zodpovedný prístup k životnému prostrediu a prírodným zdrojom sa stáva neoddeliteľnou súčasťou priemyselného podnikania. Veľtrh technológií na ochranu životného prostredia ENVITECH tento rok privítal 44 vystavovateľov zo siedmich krajín. Výraznou témou veľtrhu ENVITECH aj MSV bola cirkulárna ekonomika ako systém opätovného využívania materiálov, ktoré udržujeme v obehu čo najdlhšie. Téme sa venoval rad sprievodných podujatí vrátane medzinárodnej konferencie, na ktorej bol založený Slovenský cirkulárny hotspot – platforma na spoluprácu pri zavádzaní cirkulárnych inovácií v českom aj globálnom meradle.

Väčšina zlatých medailí MSV 2019 zostala v Česku

Najlepšie exponáty opäť súťažili o prestížne zlaté medaily MSV. Odborná hodnotiteľská komisia udelila šesť hlavných cien a jedno čestné uznanie, za celoživotné dielo bol navyše ocenený profesor Jaroslav Kopáček. Za inováciu v automatizačnej technike a riešenie bezpečnosti robotických pracovísk získalo ocenenie mäkké opláštenie Airskin výrobcu Blue Danube Robotics. Návštevníci si toto riešenie mohli pozrieť v rámci expozície spoločnosti ALTEG Bohemia. Za inovatívny návrh elektrického pohonu kolies elektromobilu dostal cenu športový elektromobil StudentCar SCX, ktorý vznikol na VŠB Technickej univerzity v Ostrave. V kategórii inovácií v automatizačnej technike zabodovalo digitálne dvojča výrobnej bunky z Ústavu výrobných strojov, systémov a robotiky Fakulty strojného inžinierstva VUT v Brne.

Redakčný prieskum ATP Journal

Redakcia ATP Journal aj tentoraz pozorne a aktívne sledovala všetko podstatné, čo veľtrh priniesol. Navyše po skončení podujatia sme oslovili viacerých významných vystavovateľov z oblasti priemyselnej automatizácie a požiadali ich o názory nielen na výsledok ich tohtoročnej účasti, ale aj na aktuálne témy digitalizácie a noviniek, s ktorými na veľtrh prišli.

Na naše otázky odpovedali:

Kateřina Slánská, marketing manager, Central & Eastern Europe, Russia & CIS, Universal Robots A/S
Tomáš Halva, konateľ, Beckhoff Automation, s. r. o.
Juraj Tomlain, ml., výkonný riaditeľ, T-Industry, s. r. o.
Juraj Basár, obchodný riaditeľ, AutoCont Control, s. r. o.
Josef Sláma, generálny riaditeľ, Renishaw, s. r. o.
Ladislav Kraus, sales engineer, YASKAWA CZECH, s. r. o.

Ako by ste zhodnotili vašu tohtoročnú účasť na veľtrhu z hľadiska kvality rozhovorov s návštevníkmi a cieľov, ktoré ste si ako firma stanovili? Hovorili ste s návštevníkmi o ich konkrétnych projektoch, alebo ste vnímali nejaké známky začínajúceho poklesu výkonnosti ekonomiky?

K. Slánská: Účasť na 61. ročníku veľtrhu bola pre nás veľmi prínosnou, tak ako to bolo každý rok. Cieľom bolo oboznámiť návštevníkov veľtrhu s našimi produktmi a priblížiť im všetky možnosti automatizácie, a to nielen vo výrobných procesoch. Tento cieľ bol z môjho pohľadu splnený, pretože v stánkoch distribútorov, kde boli vystavené naše kolaboratívne roboty, sme privítali mnoho návštevníkov, ktorí sa aktívne zaujímali nielen o naše produkty, ale aj o možnosti ich využitia v rôznych odboroch, o ich integráciu do prevádzky a tiež o špecifické aplikácie. S otázkami týkajúcimi sa konkrétnych riešení integrácie robotov sme sa stretávali pomerne často, preto sme známky poklesu výkonnosti ekonomiky nijako nezaznamenali. Efektívne využiť možnosti a výhody, ktoré nasadenie kolaboratívnych robotov prináša firmám z rôznych odvetví bez ohľadu na ich veľkosť, je navyše jednou z hlavných možností, ako môžu reagovať na výzvy, ktoré nadchádzajúca ekonomická situácia prináša. A to z hľadiska optimalizácie nákladov, zefektívnenia výrobných procesov, zvýšenia produktivity a flexibility vlastnej výroby, ako aj z hľadiska chronicky známej fluktuácie a nedostatku pracovnej sily a s tým súvisiacich rastúcich nákladov na prácu, ktoré nie sú podporené vyššou produktivitou.

T. Halva: Beckhoff sa zúčastňuje každý rok na veľtrhu Ampér; na MSV sme mali tento rok premiéru. Rozhodli sme sa pre tento krok najmä preto, aby sme boli bližšie koncovým používateľom a ukázali im silu našej otvorenej automatizácie na platforme PC spoločne s filozofiou, ktorá vychádza z nášho sloganu New Automation Technology. Tomuto cieľu sme prispôsobili aj našu expozíciu, kde sme ako hlavný exponát zvolili model výrobnej linky kombinujúci moderné prístupy k riadiacim systémom, pokročilý transportný systém XTS, robotický manipulátor s vlastnou kinematikou, technológiu rozpoznania obrazu a ďalšie technológie, ktoré boli všetky integrované v jednom priemyselnom počítači. Tento prístup k expozícii sa nám rozhodne vyplatil, lebo mnohí návštevníci neskrývali nadšenie z toho, ako jednoducho a elegantne možno zrealizovať pomerne komplexné automatizačné úlohy.

J. Tomlain: Naším primárnym cieľom pre tento ročník MSV bola prezentácia integrálneho komplexného riešenia prevádzky výrobného objektu v podobe digitálneho dvojčaťa, ktoré realizujeme v spolupráci s partnerskou spoločnosťou INFOTECH Bratislava. Sekundárnym cieľom, ako každoročne, boli stretnutia s existujúcimi zákazníkmi a partnermi na posilnenie obchodných vzťahov. Čo sa týka ich naplnenia, možno konštatovať, že sekundárny cieľ je naplnený podľa očakávaní, ale rovnako môžeme deklarovať viacero obchodno-technických diskusií o konkrétnych požiadavkách nových (nám zatiaľ neznámych) zákazníkov. Avšak je nutné podotknúť, že pri porovnaní návštevnosti s predchádzajúcim ročníkom MSV počet relevantných rokovaní poklesol.

J. Basár: Naši návštevníci zatiaľ v praxi nezaznamenali pokles výkonnosti, pretože aktuálne pracujú na projektoch, ktoré boli plánované v minulosti. Na druhej strane sledujú zvýšenú opatrnosť a presun investičných projektov na neskoršie obdobie, čo sa prejaví u systémových integrátorov už v krátkom čase.

J. Sláma: Spoločnosť Renishaw sa na trhoch v ČR a SR prezentuje už 25 rokov a za celý ten čas patríme k verným vystavovateľom na MSV Brno. Štruktúra zákazníkov sa za ten čas významne zmenila. Vnímame, že tie najväčšie firmy, vlajkové lode nášho priemyslu, veľké mená, na veľtrh v pozícii návštevníkov už nejazdia. Nevadí, s týmito zákazníkmi máme dlhodobé vzťahy. Veľtrh pre nás zostáva platformou na stretávanie sa s menšími zákazníkmi alebo so zákazníkmi, ktorí riešia konkrétne požiadavky. Aktuálne najmä v oblasti automatizácie výroby, zvyšovania efektivity a znižovania nákladov. Vo všetkých týchto oblastiach máme našim zákazníkom vďaka nášmu konceptu továrne budúcnosti čo ponúknuť.

L. Kraus: V tomto roku sme, okrem iného aj vďaka veľmi zaujímavému kokteilu predvedených riešení a noviniek, zaznamenali v stánku veľmi vysokú návštevnosť. Najmä počas najexponovanejších dní, v utorok, stredu a vo štvrtok, sme nemali s kolegyňami a kolegami prakticky čas na odpočinok. Ako veľký úspech hodnotím skutočnosť, že sa nám v našej expozícii vystriedalo veľké množstvo zástupcov firiem, s ktorými máme už nastavené obchodné väzby a ktorí nám svojou návštevou ukázali, že náš prístup k zákazníkom, keď sa snažíme k všetkým ich potrebám pristupovať individuálne, je správny. Zavítal k nám tiež rad návštevníkov, s ktorými zatiaľ nepracujeme a ktorí mnohokrát prišli aj s jasnými projektmi, či už z oblasti zvárania, alebo manipulácie a brúsenia. Na veľtrhu podľa môjho názoru nebol viditeľný pokles výkonnosti ekonomiky, v rozhovoroch s našimi partnermi som skôr zaznamenal určité oživenie v porovnaní so začiatkom roka, keď sa zrejme z dôvodu rôznych politicko-ekonomických vplyvov zdalo, že sme na prahu určitého ochladenia.

Hlavnou témou veľtrhu bola Digitálna továreň 2.0. Ako vnímate túto tému vo vašej firme? Majú zástupcovia priemyslu, s ktorými ste rokovali, konkrétne predstavy o tom, čo v prípade ich podniku vôbec digitalizácia znamená a kde by ju mohli využiť?

K. Slánská: Universal Robots je ako priekopník a svetový líder v oblasti kolaboratívnej robotiky od začiatku zapojený do konceptu digitalizácie a automatizácie výroby v súlade s cieľmi a princípmi Priemyslu 4.0. Avšak už dlhšie hovoríme o problematike Priemyslu 5.0. Tento koncept je založený na našom presvedčení, že na dosiahnutie cieľov Priemyslu 4.0 je nutná nielen automatizácia a digitalizácia, ale hlavne skĺbenie možností a výhod, ktoré tieto technológie prinášajú, spolu so schopnosťami a potenciálom zamestnancov a pracovníkov vo výrobe. Ich maximálna synergia a spolupráca vedie k dosiahnutiu očakávaných cieľov z pohľadu efektivity, produktivity, flexibility a vo finále zvýšenia konkurencieschopnosti a zamerania sa na výrobu s vysokou pridanou hodnotou. Podľa dostupných analýz ponúka optimálna spolupráca človeka s robotom zvýšenie v priemere o 85 %, než keby vykonávali človek alebo robot prácu samostatne. Oproti minulosti vidíme zásadný posun v tom, že problematika digitalizácie a automatizácie už nie je doménou tých najväčších firiem najmä v automobilovom priemysle, ale o jej prínosoch a možnostiach využitia sa veľmi intenzívne zaujímajú aj malé a stredné podniky v rôznych odvetviach. Z otázky „áno či nie“ sa stáva otázka „ako čo najskôr a najlepšie“. Tento trend jednoznačne pozorujeme aj u našich zákazníkov, keď majú veľký záujem o problematiku kolaboratívnej robotiky a možnostiach jej využitia.

T. Halva: Digitalizácia je veľká téma. Mnohí návštevníci k nám prišli práve po inšpiráciu, akým spôsobom by mohla tá-ktorá časť ich podniku vyzerať v digitálnej podobe. Ako partner spoločnosti Microsoft sme okrem nášho vlastného stánku mali možnosť zažiť extrémne silnú účasť v hale A, kde prebiehala komponovaná expozícia Digitálna továreň 2.0. Aj tam išlo podľa môjho názoru väčšine návštevníkov o nájdenie nových, sviežich pohľadov na výrobný proces.

J. Tomlain: Naša prezentácia bola priamo previazaná s hlavnou témou veľtrhu. Domnievame sa, že práve takéto riešenia budú v blízkej budúcnosti dominovať v segmente strojárskeho či elektrotechnického priemyslu. Z uskutočnených stretnutí je zrejmé, že naši potenciálni zákazníci majú určitú predstavu o daných riešeniach, avšak práve naša spoločná prezentácia so spoločnosťou INFOTECH Bratislava im umožnila bližšie pochopiť a ďalej definovať ich požiadavky.

J. Basár: V tomto smere je tu celá škála firiem. Sú podniky, ktoré postúpili pomerne ďaleko v zavádzaní týchto štandardov, a sú také, ktoré o tom ani nerozmýšľajú. Realizovali sme niekoľko projektov, kde sme vopred dôsledne analyzovali potreby manažmentu firmy a na základe ich požiadaviek zabezpečili zber dát so starších aj novších výrobných liniek do informačného systému, ktorý následne umožňuje optimalizáciu výrobných kapacít cez sledovanie a plánovanie údržby a prehľad o okamžitej kapacite výroby. V týchto prípadoch bola výzvou najmä integrácia starších riadiacich systémov od rôznych výrobcov do jedného systému s minimálnymi zásahmi do riadiacich algoritmov. Veľkou výhodou bolo, že manažment mal pomerne jasnú predstavu, ako chce online dáta z výrobných liniek využiť.

J. Sláma: Vízia Renishaw spočíva v zmene tradičnej továrne. V presune metrológie bližšie k strojom, eliminácii zbytočných prestojov a vplyvu ľudského faktora, zvýšeniu produktivity, efektivity a ziskovosti. Paradoxne zlepšenie ekonomiky prevádzky má v našom prípade aj pozitívny ekologický dosah. Menej nepodarkov znamená tiež menej emisií a menej odpadu. Továreň budúcnosti je výrobná prevádzka, v ktorej rutinné práce vykonávajú stroje vybavené manipulátormi a prepojené do automatizovaných výrobných buniek. Stroje komunikujúce navzájom, vybavené tak, aby samy dokázali rozoznať, že to, čo vyrobili, vyrobili správne. A to, čo správne vyrobené nie je, aby dokázali samy opraviť bez nutnosti zásahu človeka. A ak to opraviteľné nie je, aby dokázali zastaviť ďalšiu produkciu a ďalej neplytvať časom ani energiou.

L. Kraus: Spoločnosť YASKAWA je jeden z najväčších globálnych hráčov na poli robotiky a automatizácie. Digitálna továreň rezonuje naprieč celou jej produkciou – existuje dokonca hneď niekoľko produktov, ktoré digitalizáciu podporujú. Naším najkomplexnejším riešením, ktoré je vhodné na implementáciu do systému veľkých spoločností a ktoré je zároveň pripravené spolupracovať so systémami, ako SAP, ORACLE, Helios a pod., je YASKAWA Cockpkit. Tento systém zahŕňa možnosť vzdialenej správy robotov YASKAWA aj iných zariadení. Systém je schopný online informovať o stave jednotlivých zariadení a navyše predikovať potrebnú údržbu. Najmä väčšie spoločnosti, ktoré sme v našom stánku mali tú česť privítať, sa o nami ponúkanú digitalizáciu, respektíve vzdialenú správu, zaujímali veľmi živo.

S akými novinkami ste prišli na tohtoročný veľtrh?

K. Slánská: Na veľtrhu sme prvýkrát v Českej republike predstavili novinku, ktorá bola v septembri uvedená na trh – robot UR16e. Tento nový prírastok do nášho produktového radu kolaboratívnych robotov ponúka dosiaľ najvyššie manipulačné zaťaženie vo svojej triede, a to 16 kilogramov. Je tak ideálny na automatizáciu úloh, medzi ktoré patrí napríklad manipulácia s ťažkými predmetmi a materiálmi alebo obsluha strojov. Rovnako ako ostatné kolaboratívne roboty z radu e-Series (UR3e, UR5e a UR10), aj UR16e má zabudovaný senzor sily, 17 konfigurovateľných bezpečnostných funkcií vrátane prispôsobiteľného času zastavenia a vzdialenosti ramena a intuitívne programovanie. UR16e spĺňa najnáročnejšie regulácie a bezpečnostné štandardy s cieľom ničím neobmedzenej spolupráce medzi robotom a človekom, a to vrátane EN ISO13849-1, PLd, Categroy 3 a EN ISO 10218-1.

T. Halva: Ako som už spomenul, naším cieľom bolo skôr predložiť návštevníkom náš pohľad na svet automatizácie, nie predstavovať novinky. Napriek tomu sme ako horúcu novinku ukázali integrovaný systém strojového videnia do nášho prostredia TwinCAT. Oproti ostatným výrobcom vision systémov sa môžeme pýšiť tým, že spracovanie obrazu v Beckhoff prebieha v prostredí reálneho času, a preto tu nedochádza napr. k problémom so synchronizáciou osvetlenia či nesynchrónnym pohybom testovaného výrobku.

J. Tomlain: Ústrednou témou našej prezentácie na veľtrhu bola platforma na integráciu digitálneho dvojčaťa na riadenie, optimalizáciu a vyhodnotenie procesov vo výrobe a logistike.

J. Basár: Na brnianskom veľtrhu prezentujeme nové výrobky v našom portfóliu, aj zaujímavý príklad aplikácie zberu a online prenosu dát z CNC systémov Mitsubishi Electric a Fanuc do cloudu na internete. Takto môže manažment alebo údržba sledovať stav obrábania v reálnom čase. Našu ponuku produktov švédskej firmy Beijer Electronics sme rozšírili o meniče s vyšším krytím IP54 a IP65 a špeciálne zariadenia IoT Box, ktoré slúžia na zber dát a ich online prenos do cloudu.

J. Sláma: Naša tohtoročná expozícia bola zameraná na automobilový priemysel a jeho budúcnosť u nás. Po 10 rokoch rastu sa automobilový priemysel začína prepadať. Ročne sa v ČR vyrobí cca 1,5 milióna vozidiel, autopriemysel zamestnáva 150 000 ľudí priamo a ďalších 400 000 nepriamo, čísla za SR sú veľmi podobné. Čaká nás transformačné obdobie prechodu na elektrovozidlá a iné alternatívne pohony. Ako to ovplyvní náš priemysel? Budú potrebné kolieska do prevodoviek, prevodovky, motory? Budú potrebné obrábacie stroje a sondy? Presnú odpoveď nepoznáme. Vieme však, že budúcnosť je v presnosti, rýchlosti, efektivite, nízkych nákladoch a vysokom výkone. Budúcnosť je v automatizácii. Budúcnosť je Renishaw! Presne toto sme vystavovali na tohtoročnom veľtrhu v Brne.

L. Kraus: Naša spoločnosť vystavovala v tomto roku pomerne veľký počet naozajstných noviniek. Prvýkrát sme ukázali zástupcu veľmi pokročilej modulárnej a typizovanej koncepcie na zváranie ARCWORLD a ARCWORLD MICRO, čo sú zváracie bunky spájajúce vysoký výkon a veľmi príjemnú cenu. Tento výsledok je dosiahnutý vďaka unifikácii celého riešenia, keď bunka vzhľadom pripomína CNC stroj a všetky potrebné periférie sú jej súčasťou. Predstavili sme aj náš najmenší robot MOTOMINI, ktorý je svojou nosnosťou 0,5 kg a veľmi kompaktnými rozmermi veľmi zaujímavým variantom na manipuláciu s drobnými predmetmi. Opäť sme predviedli robotické brúsenie a ako bonus aplikáciu na vzdialenú správu našich robotov, vyvíjanú v spolupráci so spoločnosťou OK Systems A.?. Návštevníkov pobavil aj kolaboratívny robot HC10 vybavený obrazovou analýzou.

Ďakujeme všetkým účastníkom nášho prieskumu za ochotu, čas a poskytnuté informácie.