Novinky na MSV

Vysoké procento novinek a inovativních řešení je mezi vystavovanými exponáty na každém MSV a ani letošní rok nebude ­výjimkou. Firma Alicona Imaging GmbH například představí 3D optický měřící systém InfiniteFocusSL, německý vystavovatel Günther Heisskanaltechnik GmbH se bude prezentovat tryskami pro horké vtoky s topením v silné vrstvě BlueFlow a česká firma LUKAS CZ ­vystaví celosvětově patentovaný brusný talíř V4 Master. Návštěvnicky velmi atraktivní exponáty jsou každým rokem k vidění také na projektu Transfer technologií, kde jsou představovány práce výzkumných týmů vysokých škol. Na letošním MSV bude k vidění také sen Jana Tleskače - společnost Technodat spolu s partnery Evektor a Duratec představí na MSV prototyp létajícího kola F-Bike. Ten byl navrhnut pomocí softwarového řešení V6 PLM Express od společnosti Dassault Systemes.

„Uskutečnění projektu létajícího kola není jen splněním našich klukovských snů. Pro naši společnost je to zároveň dárek k jejím dvacátým narozeninám, který názorně ukazuje obrovské možnosti, jež průmyslu nabízejí dnešní vyspělé softwarové nástroje,“ uvedl Aleš Kobylík, člen řídícího výboru ­projektu a ředitel společnosti Technodat. Flying Bike by měl mít všechny vlastnosti běžného jízdního kola – měl by být schopen dostat se po vlastní ose a poháněn jezdcem na místo vhodné pro vzlet – zároveň ale bude schopný krátkého koordinovaného letu. Po zvážení různých variant nakonec řešitelé projektu zvolili princip multicopteru. Hlavní síla potřebná pro vzlet kola tak nebude pocházet od vztlaku na křídlech, jako u klasického letadla, ale od statického tahu šesti horizontálních vrtulí.

Přihlaste své exponáty do soutěže o Zlaté medaile

Vystavovatelé se zajímavými inovačními výrobky už dávno zjistili, jak jim prezentace na MSV usnadňuje cestu na trh. Těm nejúspěšnějším se navíc daří marketingový efekt znásobit účastí v prestižní exponátové soutěži o Zlaté medaile. Vítězů je každý rok jen pár, ale poražený není nikdo, protože s publicitou a zvýšeným zájmem veřejnosti mohou počítat všichni přihlášení. Uzávěrka je 28.8. 2012. Podle nových pravidel se počet Zlatých medailí snížil a už se ­neudělují podle oborových kategorií, přesto mají šanci uspět nejen strojaři, ale i firmy z menších branží. Například na minulém ročníku získala jednu ze čtyř medailí společnost INCOE International Europe z relativně úzkého oboru vstřikování plastů. „Samozřejmě jsme na Zlatou medaili z MSV náležitě pyšní. Byla pro nás velkým překvapením, protože jsme zvítězili mezi exponáty ze všech oborů, což je pro plastikářský výrobek velký úspěch,“ míní obchodní manažer firmy Jaroslav Staněk. Z marketingového hlediska podle něj má smysl už jen ucházet se o Zlatou medaili. „Můj názor je, že když někdo něco má, má se tím pochlubit. I kdybychom nevyhráli, už jenom to, že jsme našemu výrobku věřili natolik, že jsme ho přihlásili do soutěže, dává zákazníkovi pozitivní signál.“

www.bvv.czmsv