Trhy strednej a východnej Európy majú vysoký potenciál rastu

Andreas Chromy, konateľ Murrelektronik Rakúsko a SVE, o cieľoch spoločnosti na rok 2016 povedal: „V regióne strednej a východnej Európy sú extrémne dynamickými trhmi predovšetkým Slovensko, Maďarsko a Rumunsko. Vidíme tu vysoký potenciál rastu a náš obrat chceme v roku 2016 zvýšiť až do 30 percent.“ Spoločnosť doteraz pôsobila v Slovenskej republike prostredníctvom svojich obchodných partnerov, no vzhľadom na spomínaný potenciál založila v roku 2015 novú pobočku a medzi jej zákazníkov už patria známe firmy z automobilového odvetvia (Kia, VW, Škoda a Lutz Precision). Na kladnom výsledku spoločnosti v regióne sa podieľajú aj podniky z oblasti výroby obrábacích strojov, montážnej a manipulačnej techniky, potravinársky strojov a v neposlednom rade aj skladovania a logistiky. Murelektronik dokázala svoj obrat v regióne strednej a východnej Európy zvýšiť nadpriemerne.

Decentralizovaná automatizácia a nižšie inštalačné náklady

Spoločnosť Murrelektronik vyvíja a vyrába výrobky pre elektrickú a elektronickú inštaláciu strojov a zariadení. Ich základnou kompetenciou je vývoj inteligentných zariadení pre decentralizovanú automatizáciu. Zaujímavým príkladom je koncept „Zero Cabinet“, ktorý predstavuje úsporu nákladov až do výšky 30 % v prípade premiestnenia inštalačnej techniky mimo rozvádzač, bližšie k jednotlivým komponentom.

Priemysel 4.0 predstavuje osobité výzvy

Jörg Krautter, viceprezident automatizácie spoločnosti Murrelektronik, sa vo svojej prednáške venoval Priemyslu 4.0. Výrobné spoločnosti sa nachádzajú bezprostredne pred štvrtou revolúciou a musia čeliť osobitým výzvam. Murrelektronik je členom výboru „Führungskreis Industrie 4.0“ a aktívne sa podieľa na definovaní nasledujúcej priemyselnej revolúcie. Jörg Krautter dodáva: „Ako inovatívna spoločnosť automatizačnej techniky nechceme stáť iba na čele najnovších vývojov, ale chceme sa spolupodieľať na vytváraní budúcnosti. Náš dôležitý príspevok k Priemyslu 4.0 nás ako spoločnosť posunul dopredu a zabezpečil, že našim zákazníkom môžeme ponúknuť najnovšie a najinovatívnejšie výrobky a riešenia“.

Záver prezentácie venoval dôležitosti vzniku bezpečnostných štandardov, ktoré budú otvorené a ľahko aplikovateľné. Bezpečnosť Priemyslu 4.0 totiž patrí ku kľúčovej agende výboru. V súlade s cieľmi Priemyslu 4.0 moduly prevádzkových zberníc od spoločnosti Murrelektronik zákazníkovi umožňujú realizovať flexibilné siete zariadení, ktoré optimalizujú reťazec tvorby hodnôt. Ponúkajú tri jasné výhody: kontinuálne kontrolujú stav zariadenia, sú energeticky efektívne a umožňujú pripojenie inteligentných snímačov.

www.murrelektronik.com