V rámci vedecko-odborného programu zaznelo niekoľko zaujímavých prednášok, ktoré sa týkali aj nasledujúcich tém:

  • praktické problémy riadenia malých kotlov na biomasu,
  • určovanie hodnôt nemeraných veličín z priebehu veličín meraných v prevádzke,
  • návrh zariadenia na rozpoznávanie povrchových chýb pomocou zabudovaných kamerových systémov,
  • stabilita termoelektrických snímačov teploty z bežných kovov,
  • využitie softvérových nástrojov na tepelnú bilanciu obrábacieho stroja,
  • roboty a ich aplikácia v rehabilitácii horných končatín,
  • optimalizácia výrobných procesov pomocou Tecnomatix,
  • analýza možností zvýšenia výrobnej kapacity pracovnej stanice a iné.

Viac ako 40 účastníkov malo možnosť okrem zaujímavého odborného programu vychutnať si aj príjemnú atmosféru spoločenského večera doplnenú o súťaž v bowlingu. Spestrením neformálneho programu bola aj návšteva vysunutého pracoviska SAV – Astronomického ústavu SAV v Tatranskej Lomnici.

ATP Journal bol opäť mediálnym partnerom konferencie. V tomto aj v nasledujúcich vydaniach ATP Journalu sme vytvorili priestor na publikovanie vybraných príspevkov, ktoré našu redakciu zaujali najviac.