V rámci vedecko-odborného programu zaznelo niekoľko zaujímavých prednášok, ktoré sa dotýkali aj nasledujúcich tém:

  • koncept zberu údajov holonického systému
  • zvyšovanie presnosti CNC obrábacích strojov
  • aplikácia robotických spolupracovníkov vo výrobných procesoch
  • využitie RFID technológie na sledovanie technického stavu vybraných prvkov nákladných železničných vozňov
  • klasifikácia povrchových chýb pomocou algoritmov strojového učenia na báze vstavaných systémov
  • možnosti využitia nositeľných snímačov pre systémy domácej starostlivosti
  • koncepčný návrh automatického regálového zakladača integrovaného do flexibilného montážneho systému
  • a iné.

Viac ako 60 účastníkov si malo možnosť okrem zaujímavého odborného programu vychutnať aj príjemnú atmosféru spoločenského večera. Spestrením neformálneho programu bola aj návšteva strojovne kabínkovej lanovky v Tatranskej Lomnici.

ATP Journal bol opäť mediálnym partnerom konferencie. V nasledujúcich vydaniach ATP Journal sme vytvorili priestor pre publikovanie vybraných príspevkov, ktoré našu redakciu zaujali najviac.