Cieľom stretnutia odborníkov z oblasti automatizácie a riadenia z univerzít a vysokých škôl a odborníkov z praxe z Českej republiky a zo Slovenskej republiky bolo upozorniť na moderné trendy v odbore, umožniť odborníkom, pedagogickým a vedecko-výskumným pracovníkom prezentovať dosiahnuté výsledky vo svojej činnosti, vymeniť si navzájom skúsenosti a nadviazať pracovné kontakty medzi účastníkmi stretnutia.

V rámci vedecko-odborného programu zaznelo niekoľko zaujímavých prednášok, ktoré sa dotýkali aj nasledujúcich tém:

  • prepojenie low-cost platforiem s MATALB-om a SIMULINK-om,
  • intenzifikácia výskumu a prepojenia na prax inováciou laboratórií,
  • realizácia používateľského rozhrania pre automatizovaný sklad výrobného systému,
  • simulácia výrobného systému s podporou virtuálnej reality,
  • automatizácia monitorovania železničnej prepravy pomocou RFID technológie a iné.

Viac ako 50 účastníkov malo možnosť vychutnať si okrem zaujímavého odborného programu aj príjemnú atmosféru spoločenského večera. Spestrením neformálneho programu bola aj výstavka odbornej literatúry so zameraním na priemyselnú automatizáciu a informatiku v spolupráci s firmou SLOAVRT-G.T.G., s. r. o, a návšteva pracoviska Astronomického ústavu SAV v Starej Lesnej.

ATP Journal bol opäť mediálnym partnerom konferencie. V nasledujúcich vydania ATP Journalu sme vytvorili priestor na publikovanie vybraných príspevkov, ktoré našu redakciu zaujali najviac.