Na ELKON 2018 predstavili portál na spoluprácu priemyselných podnikov

Elektrotechnickú konferenciu ELKON 2018 zorganizoval už tretí raz Zväz elektrotechnického priemyslu SR (ďalej ZEP SR). Uskutočnila sa 18. – 19. októbra 2018 vo Vígľaši. Nosnou témou konferencie bola vzájomná spolupráca priemyselných podnikov a výhody, ktoré môže priniesť malým i veľkým firmám v mnohých oblastiach.
Na ELKON 2018 predstavili portál na spoluprácu priemyselných podnikov

Zväz počas konferencie predstavil a uviedol do prevádzky svoj najnovší projekt – webový portál spolupracuj.me, ktorý je jeho odpoveďou na to, ako by dnes mali vyzerať služby pre jeho členov. Portál je však otvorený a voľne prístupný pre všetkých.

Súčasťou programu konferencie boli aj interaktívne prednášky. „Tematicky nadviazali na samotný portál. Podnikatelia diskutovali o ďalších možnostiach spolupráce, ktoré si môžu navzájom poskytnúť s cieľom zvýšiť efektivitu práce v priemyselných podnikoch,“ dopĺňa generálny sekretár ZEP SR Andrej Lasz.

Portál spolupracuj.me slúži na hľadanie kooperačných prienikov. Ide o jednoduchý, ale komplexný nástroj na podporu podnikania. Firmy tu môžu nájsť nového obchodného partnera, vyriešiť praktický problém, napríklad s dodávkami materiálu, či nadviazať spoluprácu s konkrétnou univerzitou, ktorá má riešenie ich problému. Umelá inteligencia portálu sa neriadi len kľúčovými slovami. Spojiť ponuku s dopytom dokáže na základe kontextu. Firmám tak šetrí čas a otvára dosiaľ neprebádané možnosti obojstranne prínosnej spolupráce.

Portál je otvorený pre všetkých bez obmedzenia. Na príspevky môže reagovať ktokoľvek i bez registrácie. Na pridávanie príspevkov (dopytov alebo ponúk) je však potrebná bezplatná registrácia a vytvorenie profilu spoločnosti.

Projekt má ambíciu posilniť výskum a vývoj na Slovensku, ktorý je základným predpokladom konkurencieschopnosti priemyselných podnikov, a to najmä v čase, keď sa čoraz viac hovorí o potrebe digitalizovať a automatizovať. „Po dlhých rokoch hľadania tu máme nástroj, ktorý by mal výrazne zviditeľniť výskumno-vývojové kapacity a výskumnú infraštruktúru v Slovenskej republike a podporiť spoluprácu vo výskume a vývoji,“ povedal Martin Morháč, viceprezident ZAP SR.

„Portál má ambíciu stať sa hybnou silou spolupráce s celospoločenským významom. Chceme, aby firmy profitovali z dobre nastavenej vzájomnej spolupráce. Len spoluprácou môžeme vytvoriť takú pridanú hodnotu, akú samotnou prácou nedokážeme,“ dodáva Róbert Verbich, prezident ZEP SR.

Spolupracuj.me je projekt Zväzu elektrotechnického priemyslu SR, ktorý vznikol v spolupráci s IT Asociáciou Slovenska.

Na Elektrotechnickej konferencii ELKON 2018 sa zúčastnilo viac ako 100 účastníkov z radov podnikateľov či akademickej obce. Prvý ročník konferencie zorganizoval Zväz elektrotechnického priemyslu SR v roku 2016 pri príležitosti 25. výročia vzniku. Bol venovaný najpálčivejším témam elektrotechnického priemyslu. Hlavnou témou ostatného ročníka bola SWOT analýza elektrotechnického priemyslu SR.

www.spolupracuj.me
www.zep.sk