Jedným z dôvodom bola určite prítomnosť profesora z americkej University of Michigan Jeffrey Keith Likera. Ten sa preslávil bestsellerom The Toyota Way preloženým do 26 jazykov, z ktorého sa predalo viac ako 850 tisíc výtlačkov. Renomovaný odborník na lean manažment mal prvý deň konferencie prednášku o tom, ako si vychovať „štíhlych“ lídrov, ktorí dokážu úspešne zmeniť seba a budú riadiť, učiť a viesť ostatných na dlhej ceste k neustálemu zlepšovaniu sa. Druhý deň túto tému ďalej rozvinul počas dvoch workshopov, ktoré boli zamerané na rozvoj lean lídrov.

Na konferencii vystúpili aj Ralf Sacht, predseda predstavenstva Volkswagen Slovakia a jeho francúzsky kolega z branže Rémi Jean Claude Girardon, riaditeľ výrobného závodu PSA Peugeot Citroën. Obaja sa venovali trendom najbližšej budúcnosti a kľúčovým zmenám vo výrobe automobilov. Jednou z hlavných tém podujatia bol Priemysel 4.0, ktorý sa v mnohých odborných kruhoch zvykne označovať za 4. priemyselnú revolúciu. Prvý deň konferencie sa mu venovalo päť prezentácii, z ktorých najzaujímavejšie boli vystúpenia zástupcov Matador Group a profesora Milana Gregora z inštitútu CEIT.

Pri názve Matador sa mnohým ešte vynorí výroba pneumatík pre automobily. Túto časť svojho biznisu však Matador predal ešte v roku 2007 konkurentovi Continental AG a vydal sa na cestu dodávateľa pre automobilový priemysel. Dnes je schopný na základe zadania navrhnúť, vyvinúť a dodať požadovaný štrukturálny komponent resp. spájanú zostavu. Okrem toho však vyvíja a vyrába lisovacie nástroje na kľúč či poskytuje služby priemyselnej automatizácie. V roku 2014 založila skupina výskumno-vývojové centrum VVCA (Výskumno-vývojové centrum Automotive), ktoré má spoločnosti dopomôcť k tomu, aby do roku 2020 bola schopná konštruovať vlastné funkčné prototypy automobilov. Na dosiahnutie tohto cieľa sa centrum začína intenzívne zaoberať princípmi Priemyslu 4.0 a ich implementáciou pre aplikácie zákazníkov a vo vlastných výrobných závodoch.

Matador začal princípy Priemyslu 4.0 uplatňovať najskôr na poli robotiky, kde má v rámci svojich riešení silné postavenie. Centrum vyvinulo aplikáciu na navigáciu robota zo smartfónov na platforme Android. Komunikácia medzi robotom a smartfónom prebieha prostredníctvom protokolu Bluetooth a na ovládanie pohybov sa využíva akcelerometer smartfónu. Aplikáciu je možné bezplatne stiahnuť z obchodu Google Play. Ďalším projektom centra VVCA bolo vyberanie rôzne uložených dielov v prepravnom koši robotom. V tomto prípade sa využila komunikácia medzi robotom a 3D kamerou snímajúcou obsah koša. Najväčšiu výzvou tu bolo naprogramovanie softvéru na vyhodnocovanie nasnímaných obrazov. Reálneho nasadenia v prevádzke, konkrétne v závode Škoda Auto v českom Vrchlabí, sa dočkal kolaboratívny robot KUKA. Ide vôbec o prvý kolaboratívny robot v prevádzke v celej skupine Volkswagen, ktorý naozaj pracuje bez ochrannej klietky. Nasadený je na linke výroby automatických prevodoviek. Zaujímavosťou tiež je, že koncový uchopovač robota a jeho kryt boli vyrobené na 3D tlačiarni, čím sa proces výroby tohto dielu skrátil z dvoch týždňov na jeden deň.

Prezentácia profesora Milana Gregora z CEIT bola víziou toho, čo priemysel čaká v dohľadnej budúcnosti v súvislosti s koncepciou Priemysel 4.0 resp. Smart Industry. Výsledkom podľa neho bude, že každý objekt vo výrobe sa stane akousi inteligentnou entitou resp. agentom. Centrálnym prvkom riadenia bude samotný produkt, ktorý v pozícii nezávislého agenta bude sám určovať sekvenciu svojho spracovania a zaisťovať potrebné prostriedky (palety, prípravky, náradie a pod.) a zdroje (stroje, zariadenia, logistické prvky, materiál, atď.) pre svoje spracovanie. M. Gregor tiež tvrdil, že Smart Industry prinesie kontinuálne znižovanie počtu ľudí vo výrobe (hlavne manuálne operácie, montáž), rýchlu substitúciu práce kapitálom (robotmi a inteligentnými automatmi), medzioperačnú manipuláciu prostredníctvom mobilných robotických systémov a plne automatizovanú a integrovanú logistiku. Uvidíme, ktoré z týchto predpovedí sa naozaj vyplnia.