Počas prestávok si účastníci vymieňali nielen informácie o projektoch, ale aj vzájomné kontakty


Gestorom konferencie bola spoločnosť ControlSystem, spol. s r. o., z Brezna, ktorej konateľ Ing. Ján Snopko na úvod predstavil účastníkom zameranie spoločnosti, ako aj dôvody, prečo sa rozhodli stať členom SÚZ. Podľa jeho slov je stále priestor na informovanie pracovníkov údržby o najnovších možnostiach, ktoré moderné systémy automatizácie, riadenia či diagnostiky prinášajú, a ako ich možno využiť pri zvyšovaní spoľahlivosti a bezpečnosti prevádzok a jednotlivých technológií. V ďalších vystúpeniach sa prednášajúci venovali témam, ako:

  • legislatívne zmeny v oblasti ochrany zdravia pri práci,
  • ako predchádzať výpadkom priemyselných sietí – diagnostika a monitoring sietí PROFIBUS a PROFINET,
  • jednoduchšia diagnostika riadiacich systémov na platforme PC, výhody zbernice EtherCAT,
  • zníženie nákladov na údržbu elektrických pohonov v priemyselných podnikoch formou preventívnych prehliadok a diaľkového dohľadu,
  • možnosti a špecifiká doplnenia merania prietoku bez prerušenia prevádzky potrubia,
  • ukážky využitia IIoT v praxi a ďalším.

Druhý deň konferencie sa mohli záujemcovia zúčastniť na návšteve a prehliadke technického a technologického zariadenia Železiarne Podbrezová, a. s.

V poradí štvrtá konferencia tohto roku sa uskutoční v dňoch 4. – 6. 12. 2018 v priestoroch hotela Sitno Vyhne, ktorej gestorom bude spoločnosť HAGARD:HAL, spol. s r. o., Nitra.

www.suz.sk