Firma NES Nová Dubnica, s. r. o. (pavilón A, stánok č. 2) pôsobí na trhu od roku 1992 a jej inžinierska činnosť je zameraná najmä na projektovanie a realizáciu zložitých elektrotechnických celkov podľa požiadaviek používateľa. V popredí je vývoj vlastných výrobkov, no neoddeliteľnou súčasťou aktivít NES je aj servisná činnosť všetkých realizovaných zariadení.

Filozofiou firmy je osloviť zákazníka na mieru ušitým riešením, ktoré umožňuje objednávateľovi ušetriť náklady, pričom aplikácia našich zariadení zaručuje ušetrenie nemalých prostriedkov na elektrickej energii a vedie k skvalitneniu technologického procesu.

Ušetrené € = Zarobené €

V stánku spoločnosti NES Nová Dubnica, s. r. o. sa budú môcť návštevníci MSV zoznámiť s:

 • automatizačnou technikou a pohonmi SIEMENS,
 • riadiacimi systémami MORIS NES dieselelektrických lokomotív,
 • výkonovou elektronikou NES,
 • zákazkovou výrobou zariadení výkonovej elektroniky.

Hlavným exponátom na tohoročnom MSV v Nitre bude nový rozvádzač napájacích AC, DC systémov a prevodníkov. Ďalšími prezentovanými novinkami spoločnosti NES budú:

 • inovovaný riadiaci systém MORIS dieselelektrickej lokomotívy pre teploty od –40°C,
 • nové moduly zdrojov AC/DC, DC/DC NES v 19“ rack vyhotovení a na DIN lištu.

Počas MSV v Nitre bude cieľom spoločnosti osloviť čo najširšiu klientelu a získať nových zákazníkov. NES Nová Dubnica, s. r. o., má okrem vlastnej produkcie aj široký obchodný program ako ­obchodný zástupca rôznych zahraničných firiem.

 

Spoločnosť Micro-Epsilon (pavilón F, stánok č. 2), výrobca presných snímačov vzdialenosti a teploty, sa aj v roku 2011 predstaví na Medzinárodnom strojárskom veľtrhu v Nitre. Okrem iného predstaví aj prvý triangulačný senzor vzdialenosti so zabudovanou technológiou modrého lasera.

Pri meraní vzdialenosti na kovoch, špeciálne na žíhaných, a na organických materiáloch, ako drevo, koža, potraviny, lepenka atď., ponúka modrý laser výrazné výhody. Oproti červenému laseru nepreniká modrý laser vďaka kratšej ­vlnovej dĺžke do meraného objektu. Na povrchu vytvára minimálny bod, a tak ponúka stabilné presné ­meranie aj na problémových povrchoch. Dizajn senzorov s modrým laserom je kompletne nový.

Snímače majú nový typ high-end optiky, nové inteligentné riadenie lasera a vyhodnocovací algoritmus. Laserové senzory s modrým lúčom naznačujú smer vývoja komerčných triangulačných senzorov vzdialenosti. Samozrejme, pre určité aplikácie bude vždy lepší červený laser ako modrý. V ponuke Micro-Epsilon budú verzie s oboma typmi lasera.

 

Bibby Factoring Slovakia, a. s. (pavilón M2, stánok č. 19), je najväčšou nezávislou faktoringovou spoločnosťou špecializovanou na prevádzkové financovanie malých, stredných a novozaložených firiem na Slovensku. Svojim klientom poskytuje komplexný finančný servis v oblasti prevádzkového financovania na princípoch faktoringu, nad rámec bežných bankových štandardov, na základe individuálne a nezávisle posudzovaných podmienok a rešpektovania požiadaviek časovo flexibilného riešenia.

Klientom pomáha preklenúť výkyvy v hotovosti, stabilizovať peňažný tok, znížiť riziká problematickej platobnej morálky odberateľov a obmedziť vplyv ekonomickej krízy na ich podnikanie:

 • preverovaním a monitorovaním bonity odberateľov,
 • poisťovaním pohľadávok (platobnej neschopnosti odberateľov),
 • tuzemským a exportným faktoringom (regresným aj bezregresným),
 • evidenciou a správou pohľadávok,
 • inkasom pohľadávok.

Bibby Factoring Slovakia, a. s. patrí k Bibby Financial Services, najväčšej nezávislej faktoringovej spoločnosti vo Veľkej Británii s ­globálnou pôsobnosťou. Spoločnosť vlastní firma Bibby Line Group Ltd., nezávislá rodinná spoločnosť s viac ako 200-ročnou tradíciou v oblasti služieb business to business. Bibby Factoring Slovakia, a. s. je členom medzinárodnej faktoringovej asociácie International Factors Group a Faktoringovej asociácie Slovenska.