Úvod konferencie už tradične patril Ing. Vendelínovi Írovi, podpredsedovi Slovenskej spoločnosti údržby (SSU), ktorý privítal účastníkov a informoval ich o obsahovej a organizačnej náplni konferencie. Vo svojich vystúpeniach sa následne prihovorili aj zástupcom spoločností údržby z Poľska a Česka, zástupca Ministerstva hospodárstva SR, ktoré sa aj tento rok stalo garantom podujatia, ako aj aktuálny predseda predstavenstva SSU, doc. Ing. Juraj Grenčík, PhD.

Konferencia ponúkla široké spektrum tém, ktoré boli rozdelené do piatich oblastí:

 1. Najlepšia prax a riadenie údržby
 2. Bezpečnosť a riziká v údržbe
 3. Informačné systémy a riadenie údržby
 4. Progresívne technológie údržby
 5. Prediktívna údržba a diagnostika

Ešte pred samotnými prednáškami organizátori už tradične udeľovali ocenenia. V silnej konkurencii údržbárov z priemyselných výrobných podnikov z celého Slovenska si cenu SSU „Údržbár roka 2014“ prevzali hneď dvaja účastníci konferencie – Ing. Peter Gazsi, generálny manažér pre podporu výroby U. S. Steel Košice, s.r.o. a Gejza Kardos, eustream, a.s. za líderstvo v oblasti opravárenských technológií. Cenu SSU za najlepšiu diplomovú prácu v oblasti údržby si prevzala Ing. Petronela Virostoková z Katedry bezpečnosti a kvality produkcie, SjF TU Košice za svoju prácu s názvom „Preventívny prístup v riadení procesov“.

V prvý deň si účastníci mohli vypočuť okrem iných aj prednášky s týmto zameraním:

 • Online Monitoring potrubia zo sklolaminátu (GRP)) (prezentoval: Franz Strohmer, AREVA GmbH)
 • Zapojenie zamestnancov do procesu zvyšovania bezpečnosti (prezentoval: Ján Petko, U.S.Steel Košice, s.r.o.)
 • Požiadavky na kvalifikáciu pracovníkov údržby podľa novej európskej normy (prezentoval: Juraj Grenčík, SSU a ŽU, SjF, KDMT, Žilina)
 • Ako vysokoškoláci spájajú univerzitu s praxou (prezentoval: Viera Peťková, eustream, a.s)
 • Technická diagnostika a následné zpracování v systémech pro podnikovou údržbu, (prezentoval: Libor Vylíčil, ELVAC SOLUTIONS s.r.o.)
 • Údržba v kontexte Industry 4.0, (prezentoval: Ivan Gallo, East-Gate Automation s.r.o.)
 • Najlepšie praktiky pri implementácií TPM a ich prínosy (prezentoval: Miroslav Rakyta, Žilinská univerzita v Žiline, KPI)

Druhý deň sa okrem prednášok mohli účastníci inšpirovať zaujímavými informáciami v rámci troch sprievodných podujatí:

 • Asset Management - požiadavky štandardov a implementácia v praxi
 • Operatívne riadenie údržby a bezpapierová údržba s využitím iWi
 • Benchmarking údržby - európske a globalizované ukazovatele vo väzbe na procesy

Súčasťou podujatia bola aj výstava riešení partnerov konferencie v podobe informačných stánkov.

ATP Journal bol už tradične jedným z hlavných mediálnych partnerov konferencie. Aj preto si už teraz môžete pozrieť nielen zaujímavé fotky ale aj sprievodné video, ktoré vám priblíži atmosféru tohtoročného podujatia „naživo“.

Anton Gérer