Národné fórum údržby 2019 opäť presvedčilo kvalitou

Konferencia, ktorej organizátorom je už tradične Slovenská spoločnosť údržby (SSU), je podujatím, na ktorom sa stretávajú manažéri a špecialisti údržby, zástupcovia popredných firiem ponúkajúcich služby v údržbe, predstavitelia významných spoločností zo širokého spektra odvetví, ako aj odborníci z akademickej obce. Význam konferencie potvrdzuje trvalo vysoký počet domácich a zahraničných účastníkov.
Národné fórum údržby 2019 opäť presvedčilo kvalitou

Účasť na tomto ročníku bola opäť vysoká, keď sa na podujatie oficiálne zaregistrovalo 225 domácich a zahraničných odborníkov a svoje produkty a služby prezentovalo spolu 30 spoločností. Z hľadiska skladby účastníkov prevažovali pracovníci servisu a údržby, za ktorými nasledovali zástupcovia výrobných firiem zo strojárskeho priemyslu, energetiky, IT sektora, chemického či automobilového priemyslu.

Po úvodných príhovoroch organizátorov a pozvaných hostí udelila SSU cenu Údržbár roka 2018. Za svoje dlhoročné aktivity a odborný prínos v oblasti údržby získali toto ocenenie hneď dvaja páni – Miroslav Koreň zo spoločnosti Hella Slovakia Signal-Lighting, s. r. o., a Peter Levai zo spoločnosti Volkswagen Slovakia, a. s. Cenu SSU Za diplomovú prácu získal Ing. Matej Barlok zo Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity za diplomovú prácu na tému Analýza FMECA termického odihľovacieho zariadenia EXTRUDE HONE TEM P350.

V úvodnej prednáške sa predseda Slovenskej spoločnosti údržby Juraj Grenčík pristavil pri dvoch nových normách týkajúcich sa údržby – novej revízii normy EN 13306: 2017 Terminológia údržby a EN 16 991: 2018 Rámec inšpekcie založenej na riziku. Podľa J. Grenčíka je terminologický štandard základom každej oblasti údržby, a preto by ho mali používať a chápať všetci pracovníci údržby, najmä manažéri údržby. „Štandardy inšpekcie na základe rizika sledujú trend v posledných rokoch, ktorý dáva dôraz na myslenie založené na riziku v mnohých oblastiach vrátane údržby,“ skonštatoval na margo druhej prezentovanej normy J. Grenčík.

Prednášky, ktoré najviac zaujali účastníkov konferencie, boli zamerané na témy:

 • Vzdelávanie zamestnancov pomocou virtuálnej reality,
 • Perspektívy manažmentu a inžinierstva údržby,
 • Vplyv mazania na tesnosť prírubových spojov,
 • Systém LOTO a jeho vplyv na zlepšovanie BOZP v automobilovom priemysle.

Z ďalších prezentovaných tém možno spomenúť:

 • Opravy únikov a poškodených uzáverov za prevádzky,
 • Údržba a diagnostika: Prediktívna údržba 4.0,
 • Digitálna údržba,
 • Aktuálne otázky bezpečnosti technických zariadení,
 • Tak a ideme znova šetriť. Plán nákladov na údržbu kontra realita, alebo (pár dobrých tipov) ako zvíťaziť a neumrieť,
 • Bezdrôtové monitorovanie vibrácií,
 • Progresívne trendy v oblasti ochrany, monitorovania a technickej diagnostiky strojov.

Účastníci hodnotili formou školského známkovania viaceré ukazovatele konferencie. Odborná úroveň príspevkov, výber tém konferencie či miesto a termín konania – to všetko získalo známku do 1,7 a smelo možno povedať, že konferencia prospela s vyznamenaním.

Generálnym partnerom podujatia bola spoločnosť sféra, a. s. Nasledujúci, jubilejný 20. ročník Národného fóra údržby sa uskutoční na Štrbskom Plese v Hoteli Patria v dňoch 26. – 27. mája 2020.