Význam konferencie potvrdzuje trvalo vysoký počet domácich a zahraničných účastníkov. Účasť na tomto ročníku bola opäť vysoká, keď sa na podujatie zaregistrovalo 226 odborníkov, z toho 177 domácich a 49 zahraničných – tradične najviac z Českej republiky, Rakúska, Poľska a Nemecka.

V programe bolo zaradených 30 prednášok, menej ako v predošlých rokoch, z dôvodu ponechania väčšieho priestoru na jednotlivé prednášky a následnú diskusiu. Tematicky sa pozornosť venovala otázkam aktuálnych a najbližších trendov v oblasti riadenia údržby, bezpečnosti a rizikám v údržbe, prediktívnej údržbe a diagnostike, či progresívnym technológiám v údržbe. SSU podporila kampaň EU OSHA – Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie. Program aj tento rok mal na konci prvého dňa blok venovaný informačným technológiám, pričom sa stále viac dostávajú do povedomia pojmy ako „Industry 4.0” a „IoT – Internet of Things”. Spestrením programu bola ukážka využitia dronov v praxi, ktorá bola najprv v reále pred hotelom Patria a následne pokračovala zaujímavá prezentácia a diskusia v sále. Na druhý deň konferencie boli, ako je zaužívané, prednášky z oblasti technickej diagnostiky a prediktívnej údržby, ako aj progresívnych technológií údržby.

V úvode konferencie SSU udeľuje svoje ceny ako uznanie za prínos k rozvoju údržby. Od roku 2003 je to cena SSU „Údržbár roka“. V tomto roku ju získal za svoj významný celoživotný prínos k údržbe Ing. Štefan Hladký, naposledy pôsobiaci ako riaditeľ spoločnosti Chemstroj Stážske.

Po trinásty raz bola udelená cena SSU za diplomovú prácu. V tomto roku ju dostal Ing. Lukáš Zelenaj, absolvent TF SPÚ v Nitre, za prácu na tému: „Vplyv mazacích olejov na vibrácie technologických zariadení“. Práca vznikla v rámci projektu „Vysokoškoláci do praxe” pre spoločnosť eustream, a.s. pod vedením doc. Ing. Viery Peťkovej, PhD. z tejto spoločnosti a doc. Ing. Jozefa Žarnovského, PhD. z TF SPU v Nitre ako školiteľa.

www.udrzba.sk