Na podujatí prezentovala divízia Automatizačná technika a pohony (IA/DT) 22 noviniek funkčných produktov a systémov z oblastí TIA Portal, automatizácie na báze PC, vzdialených V/V, správy energií, automatizácie spojitých procesov, priemyselnej komunikácie, bezpečnostných technológií, priemyselnej identifikácie či nízkonapäťových prvkov. Všetky prezentované inovácie pomáhajú zvyšovať účinnosť a prispôsobiteľnosť výroby, ušetriť čas a náklady.

Najväčší záujem na stánku s riadiacimi systémami bol o ukážky možností systému Simatic S7-1500 v kombinácii s najnovšou verziou programového balíka TIA Portal V13. “Na základe otázok od návštevníkov sme zistili, že vzhľadom k vyšším nárokom na bezpečnosť strojov nadobúda stále viac na zaujímavosti kombinácia štandardných a bezpečnostných systémov, ktorá umožňuje realizáciu takýchto riešení s použitím jedného riadaceho systemu,” uviedol Marián Hrica, riaditeľ divízie IA/DT spoločnosti Siemens, s.r.o. Záujemcov o najmenšie systémy prekvapil rad S7-1200 svojou podporou analýzy behu programu ( trace) a možnosť archivácie údajov na nových BASIC paneloch. Tieto takisto zaznamenali pozitívne vylepšenia, vďaka ktorým si koncoví zákazníci môžu vychutnať obraz vo vysokom rozlíšení. Osobitnou kapitolou sú zákazníci orientovaní na decentrálne riadiace systémy DCS. V tejto oblasti bol prezentované nové systémy SIMATIC S7-410.

Jednou z oblastí, ktorá zaujala návštevníkov, bola prezentácia energeticky úsporných motorov v triede účinnosti IE3. „Podľa platnej legislatívy nebude možné od januára 2015 dodať na trh iný motor ako v triede účinnosti IE3,“ uviedol Miroslav Karlík, manažér predaja motorov v spoločnosti Siemens, s.r.o. „Jedinú výnimku predstavujú motory, ktoré sú určené na prevádzku s frekvenčným meničom.“

Siemens ponúka nový rad motorov VSD10, ktoré už sú optimalizované pre prevádzku s frekvenčným meničom. „Tieto motory majú odizolované ložiská, zabudované snímače teploty vo vinutí, ktoré je tiež špeciálne upravené pre prevádzku s frekvenčným meničom,“ dodal M. Karlík. Ďalšou novinkou, ktorá prichádza na trh s úplne novým dizajnom, ktorý získal aj ocenenie iF Product Design Award 2014, je motor SIMOTICS FD. Tento sa vyrába vo výkonovom rozsahu 200-795 kW. „Motory majú k dispozícii niekoľko druhov vodného a vzduchového chladenia. Zaujímavosťou je aj to, že tento typ nemá vonkajšie rebrá ako štandardný motor, ale chladenie je riešené vnútorným obehom motora,“ uviedol M. Karlík.

Novinky z oblasti prevádzkových meracích prístrojov nám počas našej redakčnej návštevy na podujatí v Podbanskom prezetnoval Ing. Róber Görner, technický poradca na oddelení Snímačov a komunikácie divízia IA/DT. „Predstavujeme tu novinku v oblasti merania prietoku – Coriolisov hmotnostný prietokomer SITRANS FC430, ktorý je progresívny tým, že má veľmi vysokú referenčnú presnosť, t. j. ± 0,1% z meracieho rozsahu a zároveň najkratšiu stavebnú dĺžku, ktorá je momentálne na trhu k dispozícii. Podarilo sa to dosiahnuť vďaka tomu, že vnútorná T-trubica je tvorená dvomi paralelnými trubicami, ktoré majú na vstupe prietokomera špeciálny delič. Tento bol otestovaný v hydrodynamickom tunely a zabezpečuje, že prúdy obidvomi paralelnými trubicami sú úplne rovnaké,“ vysvetľuje R. Görner. Zlepšenie nastalo aj v elektronike prietokomera, pričom ako pamäťové médium je možné použiť SD kartu. „Vďaka tomu je možné jednoduchým spôsobom preniesť údaje do PC bez nutnosti špeciálneho káblovania,“ uviedol R. Görner. Prietokomer sa dodáva v dvoch prevedeniach – so zabudovaným rozhraním s možnosťou komunikácie prostredníctvom Modbus RTU (RS485), alebo s výkonnejším rozhraním a lokálnym displejom, kde používateľ môže pomocou konfiguračného softvéru alebo priamo cez displej pomocou navádzacieho menu nastavovať parametre. Z hľadiska veľkosti možno objednať prietokomer s DN15 až DN80 v nerezovom vyhotovení, pričom do budúcnosti budú k dispozícii aj prietokomery s inými materiálmi, ako napr. Hastelloy a iné pre použitie s rôznymi chemikáliami a lúhmi.

„Ďalšou zaujímavou novinkou je snímač tlaku P500, ktorý je takisto veľmi presný, má jedny z najlepších parametrov na trhu z hľadiska dlhodobej stability, presnosti merania a navyše to, čo veľmi málo výrobcov vie v súčasnosti dosiahnuť, je odozva pod 100 ms, konkrétne 80 ms,“ dopĺňa R. Görner.

Ako pre ATP Journal uviedol M. Hrica, nálada medzi zástupcami priemyslu z hľadiska vývoja investícií a nových projektov na Slovensku bola veľmi pozitívna. “Niektoré slovenské firmy – Solution Partneri a OEM výrobcovia sú natoľko vyťažené novými zákazkami, že nové takmer nie sú schopní prijímať,” skonštatoval M. Hrica. Veľmi pozitívne hodnotil celý priebeh podujatia, na ktorom vládla pozitívna, priateľská atmosféra, ktorá bola zo strany účastníkov podporená veľkým záujmom o technické novinky. Prísľubom do budúcnosti bola aj návšteva mnohých mladých technikov. “Zaregistroval som novú generáciu technikov, čoho dôkazom bola skupina návštevníkov – spolužiakov nášho najmladšieho kolegu z oddelenia riadiacich systémov pana Hudačeka,” skonštatoval pre ATP Journal M. Hrica.

O ďalších novinkách, ktoré boli prezentované spoločnosťou Siemens na veľtrhu Hannover Messe a následne pre slovenských zákazníkov v Podbanskom vás budeme priebežne informovať aj v nasledujúcich číslach ATP Journal.