Čoraz viac takýchto stavieb vzniká na odľahlých miestach. To je dôvod, prečo v budúcnosti výrazne narastie dôležitosť inteligentného merania a spôsob monitorovania celkového decentralizovaného konceptu získavania a výroby energie. Odborná komisia a dozorná rada Asociácie pre technológie snímania AMA sa preto rozhodla, že ťažiskovou témou tohtoročného veľtrhu SENSOR+TEST 2013, ktorý sa bude konať 14. – 16. 5. v nemeckom Norimbergu, budú obnoviteľné energetické zdroje. Vystavovatelia budú tento rok prezentovať množstvo svojich riešení a produktov práve v tejto ťažiskovej oblasti, a to nielen v rámci svojich stánkov.

Tejto téme budú venované aj prednášky prvého dňa sprievodného programu, ktorý bude prebiehať v hale 12. Špeciálne fórum Obnoviteľné zdroje energie okrem toho poskytne príležitosť všetkým podnikom a inštitúciám prezentovať svoje inovatívne aplikácie, produkty, technológie a služby za výnimočnú cenu. Šancu tak majú najmä novovzniknuté inovatívne firmy a malé výskumné a vývojové inštitúcie. V súčasnosti sú v spoločnom komunitnom stánku voľné už len posledné miesta. Záujemcovia môžu získať viac informácií na adrese http://www.sensor-test.de/direct/special-forum

www.sensor-test.com