Seminár bol rozdelený do dvoch prednáškových miestností. V prvej boli prezentované témy týkajúce sa kvality a metrológie, v druhej si bolo možné vypočuť najnovšie trendy z oblasti automatizácie, riadenia a IT, ako aj riadenia výrobných postupov.

Sekcia kvality a metrológie

Účastníci si mali možnosť vypočuť ­prednášky, ktoré bližšie rozoberali nasledujúce témy:

  • Ako zabezpečiť spoľahlivú a efektívnu kontrolu kvality
  • Riadenie kvality prostredníctvom ­výrobného informačného systému MES
  • Nedeštruktívne meranie malých otvorov
  • Laserová kvalita

Sekcia Automatizácia a riadenie, IT a manažment operácií

Prednášky zástupcov spoločnosti ATS aplikované technické systémy, Siemens či Weber se venovali nasledujúcim témam:

  • Najnovšie trendy v priemyselnej a ­procesnej automatizácii
  • Optimalizácia procesu skrutkovania pri použití skrutkovacej techniky
  • Zachovanie udržateľnosti prostredníctvom výrobných informačných systémov (MES)
  • Ukážka sledovania kľúčových ukazovateľov výkonnosti (KPI) u niektorých ­popredných svetových výrobcov

Oživením tejto sekcie bola prezentácia Ing. Adama Filipíka zo spoločnosti ATS aplikované technické systémy, v rámci ktorej sa v reálnom čase pripojil priamo do jedného z pivovarov spoločnosti Carlsberg v Anglicku a ukázal, ako v tejto prevádzke zbierajú a vyhodnocujú údaje z výroby a generujú z nich kľúčové ukazovatele KPI.

Po skončení jednotlivých prednášok bol na záver podujatia vylosovaný výherca, ­ktorý sa cez víkend mohol povoziť na jednom z historických automobilov Tatra. Okrem toho si v sprievode pracovníka múzea mohli účastníci prezrieť jednotlivé exponáty aj s odborným výkladom. Podľa Martina Janíka zodpovedného za marketing v spoločnosti ATS aplikované technické systémy, s. r. o., seminár splnil svoj cieľ, čo potvrdili aj reakcie z elektronického dotazníka, ktorý účastníci po skončení akcie vyplnili. „Už teraz riešime ďalší ročík tejto akcie, ale miesto ani termín zatiaľ neprezradíme,“ uviedol Martin Janík. Uvidíme, či sa podarí opäť vybrať rovnako atraktívne priestory aj témy, ako to bolo tento rok.

Oficiálnym mediálnym partnerom podujatia bol aj časopis ATP Journal.