Začiatky jednej z najväčších privátnych spoločností na svete Bernecker + Rainer Industrie-Elektronik Ges.m.b.H. sa datujú do roku 1979, kde v prenajatých priestoroch banky Raiffeisen v Egelsbergu začínajú Erwin a Josef pripravovať svoj prvý produkt - malý programovateľný logický regulátor. O štyri roky neskôr už uzrela svetlo sveta prvá generácia PLC so zasúvateľnými modulmi, veľkým počtom príkazov či paralelným spracovaním údajov.

V roku 1986 nasledoval prvý programovateľný operátorský panel. Tento vývoj utvrdil Erwina a Josefa v správnosti nastúpenej cesty a tak sa v roku 1987 sťahujú do novovybudovanej centrály v Egelsbergu s príznačnou adresou - B&R Strasse 1. V tom čase už spoločnosť zamestnáva 120 pracovníkov a obrat dosahuje výšku 7 miliónov eur. Namiesto kopírovania produktov iných výrobcov sa hlavnou víziou spoločnosti už od začiatku stal vývoj vlastných riešení, ktoré v súčasnosti udávajú trend vo viacerých oblastiach automatizácie.

Dynamická spoločnosť profesionálov

Neustále inovácie a medzinárodná reputácia sú dvomi oblasťami, ktoré charakterizujú spoločnosť B&R už viac ako 30 rokov. Vývojom svojich vlastných riešení a kompletných produktových radov postavených na uznávaných medzinárodných priemyselných štandardoch sa B&R stala expertom pre všetky oblasti priemyslu. Vo svojich 162 kanceláriách v 68 krajinách sveta zamestnáva spoločnosť viac ako 2300 ľudí.

O ľudoch nielen z Egelsbergu

Raz vidieť je viac, ako stokrát počuť. O pravdivosti tohto starého porekadla sa prišlo priamo do Rakúska presvedčiť viac ako štyri desiatky novinárov zo šesťnástich krajín sveta vrátane Číny, Južnej Kórei či Švédska a vďaka ATP Journalu aj Slovenska. Medzinárodná tlačová konferencia spoločnosti B&R bola rozdelená na dva dni. V prvý deň prezentovali vrcholní predstavitelia a vedúci jednotlivých produktových dívízií B&R najnovšie trendy a riešenia zamerané predovšetkým na baliarensky priemysel.

Dôvodom bol blížiaci sa svetový veľtrh baliarenskeho priemyslu Interpack, ktorý sa konal od 12. do 18. mája v nemeckom Düsseldorfe a na ktorom B&R prezentované riešenia predstavilo aj širokej odbornej verejnosti. Druhý deň bol venovaný návšteve centrály spoločnosti v Egelsbergu a vystúpeniu pozvaného hosťa - Bryana Griffena, vedúceho oddelenia elektro a automatizácie spoločnosti Nestlé. Srdcom modernej automatizácie je softvér

Peter Gucher, generálny riaditeľ B&R vo svojej úvodnej prednáške predstavil stratégiu a filozofiu B&R, ktorej základom je vlastný vývoj a výroba, dlhodobé stratégie a partnerstvá, vysoká úroveň znalostí rôznych oblastí priemyslu, orientácia na zákazníka a samozrejme vysoká kvalita. Zákazníci majú stále najvyššiu prioritu a to je podľa Guchera prvý z dôvodov silného rastu spoločnosti aj na medzinárodných trhoch.

Ďalšími dôvodmi sú kompletné portfólio riešení pre výrobcov strojov, jednotný sofvérový nástroj pre PLC, HMI, programovanie pohonov a komunikácie a diagnostické funkcie či otvorenosť systémov B&R - openPOWERLINK, openSAFETY ako aj množstvo špecifických komunikačných protokolov jednotlivých výrobcov, ktoré systémy B&R majú zabudované.

ATP Journalu sa ako jednému z dvoch zúčastnením médii podarilo na stretnutí spraviť aj exkluzívne interview s Petrom Gucherom a tak sa už v júnovom vydaní nášho časopisu dočítate, koho on sám považuje za hlavného strojcu úspechu B&R.

Franz Enhubner, riaditeľ Automation Academy vo svojej dynamickej a pútavej predáške hovoril o konkurencieschopnosti výrobcov strojov. Strojové zariadenia budú musieť byť z hľadiska svojej funkcieschopnosti adaptívne, čím ďalej tým viac schopné prispôsobiť sa individuálnym požiadavkám zákazníkov.

Podľa Enhubnera je pre výrobcov strojov najdôležitejším kritériom čas uvedenia strojného zariadenia na trh. Tento možno výrazne skrátiť aj s pomocou mechatronických prístupov pri vývoji strojov. Práve tu vidí silnú stránku B&R v podobe kompletného portfólia integrovanej automatizácie. Jej srdcom je softvérová platforma Automation Studio, ktorá zastrešuje fázu riadenia projektu, programovania PLC, vizualizáciu, riadenie pohybu, CNC a robotiku, bezpečnosť ako aj diagnostiku.

Automatizačný softvér musí byť podľa Franza Enhubnera viac ako len norma IEC61131-3. Modulárna koncepcia strojových zariadení bola ťažiskom prednášky Markusa Sandhöfnera, člena dozozrnej rady B&R Nemecko. Požiadavky na automatizáciu pre modulárne strojové zariadenia zahŕňajú najmä úplnú modularitu podľa možnosti bez potreby umiestňovania rozvádzačov či jedinú komunikačnú zbernicu pre všetko s univerzálnou topológiou, rýchle uvedenie do prevádzky vrátane automatickej konfigurácie inteligentných modulov či jednoduchú a účinnú diagnostiku s prístupom ku všetkym automatizačným prvkom cez jedno rozhranie.

Automatizácia pre modulárne strojové zariadenia musí umožňovať škálovateľnosť a musí sa dokázať prispôsobiť požiadavkám výrobcu. Škálovateľnosť potom umožňuje optimalizuje náklady na hardvér a kompetibilita jednotlivých prvkov automatizácie chráni invetície vynaložené na softvér, ktorý možno pri výmene alebo doplnení nových automatizačných prvkov naďalej využívať.

Jednou z najdôležitejších oblastí súvisacou s strojnými zariadeniami je bezpečnosť, ktorej sa vo svojej prednáške venoval Walter Burgstaller, vedúci medzinárodného predaja B&R. Základnou motiváciou, prečo je potrebné venovať tejto problematiku veľkú pozornosť sú rôzne zákony na ochranu života a zdravia pracovníkov. Z pohľadu koncových používateľov strojov dochádza v prípade odstávky strojového zariadenia z dôvodu bezpečnosti k nižšej produktivite, nákladom na servis a odstávkou aj ďalších častí liniek, ktoré sa nachádzajú za odstaveným strojným zariadením.

Z tohto pohľadu sa pre koncových používateľov stáva cieľom vyššia produktivita, vyššia flexibilita riešenia bezpečnosti a zníženie nákladov. To všetko dokáže priniesť integrované riešenie bezpečnosti od B&R. openSAFETY je spoločným bezpečnostným protokolom pre V/V, pohony a bezpečnostné prvky. Toto riešenia sa vyznačuje menším rozsahom káblovania, nižším počtom potrebných prvkov či schopnosťou nasadenia aj v SIL3/PLe aplikáciách.

V ďalších prednáškach sa zúčastnený novinári oboznámili s tým, ako možno znížiť náklady na inžiniering počas celej žvotnosti výrobných strojov, s najnovšími trendami v riadení pohybu či iniciatívou združenia automatizácie a riadenia strojov OMAC v zavádzaní nového štandardu pre baliarensky priemysel - PackML. Smelé investície aj v čase krízi Druhý deň návštevy novinárov bol venovaný prehliadke centrály B&R v rakúskom Egelsbergu. V dedine vzdialenej približne 27 km od Salzburgu sa pôvodne okrem centrály s kanceláriami, výskumným a vývojovým centrom a skladom nachádzala len jedna výrobná hala, postavená v roku 2000.

O pevnej viere v správne smerovanie firmy svedčí aj rozhodnutie pánov Berneckere a Reinera investovať v čase vrcholiacej ekonomickej recesie v rokoch 2008 a 2009 približne 50 mil. EUR do výstavby ďalších dvoch výrobnách hál, logistického centra, veľkokapicitného, úplne automatizovaného systému s kapacitou 22 tis. pozícii pre umiestnenie europaliet, laboratória pre testovanie kompletných strojov a procesov či vlastnej reštaurácie. V novovybudovaných priestoroch si našla svoje miesto aj Automation Academy, vzdelávacie a školiace stredisko s veľkými školiacimi miestnosťami.

Najmodernejšie výrobné procesy

Po príchode do centrály boli novinári rozdelení do niekoľkých menších skupín. Každej bol pridelený jeden z vrcholných predstaviteľov spoločnosti B&R, ktorí nás previedol tými najzaujímavejšími priestormi spoločnosti. Výrobu jednotlivých komponentov finálnych produktov zabezpečuje 8 vysokorýchlostných SMD liniek, ktorých kapacita dosahuje 68 miliónov komponentov za mesiac. Linky sú aj pri vysokých rýchlostiach schopné manipulovať napr. aj s miniatúrnymi rezistormi s plochou 1x0,5 mm a pomocu optických kamier kontrolovať správnosť ich osadenia.

Okrem toho sú k dispozícii moderné a flexibilné spájkovacie linky využávajúce cínové vlny. Každý komponent vyrobený na linkách prechádza úplne automatizovaným testovacím systémom, ktoré kompletne skontroluje všetky funkcie komponentu. Napriek tomu, že priestory výskumu a vývoja nachádzajúce sa v jednej z novopostavených hál boli riešení spôsobom jednej veľkej otvorenej plochy predelenej panelmi na jednoltivé pracoviská, nebolo počuť takmer žiadne rušivé zvuky , čo umožňovalo výskumníkom koncentrovať pozornosť na riešenie ich úloh.

Počas našej návštevy sa v Automation Academy vzdelával približne tucet novoprijatých zamestnancov z rôznych krajín sveta, ktorý tak mali možnosť po prvýkrat sa podrobne zoznámiť s riešeniami B&R nielen po teoretickej stránke. Na fyzicky zostrojených modeloch reálnych procesov si mohli priamo vyskúšať možnosti riadenia pohonov, komunikáciu s nadradeným systémom, vizualizáciu a pod.

Po ukončení prehliadky závodu a lahodnom občerstvení nasledoval jeden z ďalších vrcholov dvojdňového novinárskeho stretnutia - vystúpenie Bryana Griffena, vedúceho oddelenia elektro a automatizácie spoločnosti Nestlé. Bryan Griffen prezentoval ich stratégiu automatizácie do budúcnosti. Nestlé sa pripája k štandardu PackML a v súčanosti už realizuje pilotnú implementáciu tejto technológie s vybranými dodávateľmi - B&R, Siemens, Rockwell Automation a ELAU.

V druhej fáze bude Nestlé pracovať na detailnom popise tohto štandardu a spolu s dodávateľmi technológií bude technológia pripomienkovaná, testovaný na reálnych zariadeniach a trensformovaná do podoby normy. Nestlé sa rozhodlo podporovať aj štandard openSAFETY, pretože cieľom je, aby si všetky aplikácie dokázali spoľahlivo vymieňať informácie týkajúce sa bezpečnosti a to v jednej bezpečnostnej sieti.

Celé úsilie Nestlé smeruje k tomu, aby bolo možné jednotlivé strojové zariadenia rôznych dodávateľov vybavené automatizáciou od rôznych výrobcov jednoducho prepojiť do jedného cleku a vytvoriť výrobnú linku a to bez závislosti na tom, aký harvdér bol použitý pre riadenie. B&R počas dvoch dní ponúklo novinárom otvorenosť a profesionalitu. Aj to je dôkaz jasnej vízie, ktorú sa Erwin a Josef rozhodli premeniť na realitu.