Diskusia priniesla konštatovanie, že Lean manažment, Six Sigma, systémy riadenia podniku ERP, rovnako ako excel či QR kódovanie majú svoje limity a dnes už nestačia zvyšovať efektívnosť výroby a asistovať pri udržiavaní konkurencieschopnosti firiem. „Riadenie výroby so špičkovými technológiami dnes funguje na papieri a výrobných lístkoch. Tie sú stále nástrojmi, ktoré riadia našu výrobu. Zápasí s tým väčšina podnikov. Papierové riadenie je brzdou výrobných firiem. Ich radikálnemu rozvoju pomôže práve digitalizácia. Pri využívaní technologického vybavenia firiem a v jednotlivých procesoch je v mnohých prípadoch stále kľúčový človek, ktorý je však dnes najmenej spoľahlivým faktorom,“ skonštatoval k téme Martin Morháč zo SOVA Digital.

Firmy dnes aplikujú digitálne technológie hlavne pri sledovaní priebehu výroby a plánovaní procesov. „V prípade, že procesy zaznamenávame papierovo, máme informácie raz za hodinu. Keď nasadíme technológie, dostaneme 100-tisíc záznamov za zmenu a to už je niečo iné. Digitalizácia, to je v dnešných podnikoch hlavne sledovanie procesov a plánovanie výroby. Tam je obrovský priestor. Podniky by mali smerovať k tomu, aby záznamy neboli v exceli, ale aby mali digitálne informácie priamo z výroby,“ konštatoval Milan Lokšík zo SOVA Digital.

Tieto úvahy podporuje aj špecialista výroby Milan Čuj zo spišskonovoveského Embraca, kde aktuálne tiež pracujú na zlepšení efektívnosti procesov aj formou využitia digitálneho dvojčaťa: „Predtým, ako sme zbierali dáta z liniek, zaznamenávali sme výrobu na papieri. Dospeli sme k tomu, že od istej úrovne to už nestačí. Potvrdzuje sa nám, že digitalizácia je krokom k zníženiu prestojov a posunutiu sa ďalej.“

Problematika, ktorá sa rieši v slovenských výrobách, je rôzna. Aj Norbert Jakubík zo spoločnosti Danfoss Power Solutions vidí reálne východiská v digitalizácii procesov: „Chceme, aby nám Industry 4.0 pomohol identifikovať procesy, zlepšiť ich, aby sme vedeli optimalizovať súčasné a urýchliť nové. Diskutujeme o nástrojoch Industry 4.0, chceme dosiahnuť rovnakú úroveň vo všetkých procesoch.“

Sledovanie priebehu výroby a zbieranie dát zo zariadení a procesov je prvým krokom. Po nazbieraní dostatočnej množiny dát je kľúčovou ich analýza a vyhodnocovanie. „Dostaneme tak relevantné informácie, s ktorými už dokážeme riadiť výrobu v spoločnosti. Firmy dnes už začínajú zbierať dáta. Dôležité je zamerať sa na každý jeden výrobok a z každého zbierať tie správne dáta,“ upresnil Maroš Mudrák z Matador Automation.

Na základe diskusie účastníkov musí byť výsledkom procesov digitalizácie prepojenie všetkých činností a tokov vo firme tak, aby informácie tiekli firmou bez prerušovania, aby boli aktuálne, dostupné a ponúkané tým, ktorí ich potrebujú. Základným princípom výroby je vybalansovať zaťaženie všetkých zariadení tak, aby ich koeficienty efektívnosti rástli rovnomerne. Výroba musí byť flexibilná, aby reagovala nielen na výpadky, ale aj na rôznorodé potreby trhu a zákazníkov. Diskusia sa venovala aj človeku vo výrobnom prostredí prechádzajúcom zmenami digitalizácie. Práve ľudia sú v tomto procese rozhodujúcim faktorom. Jednak z dôvodu ich participácie na transformácii, ale aj z dôvodu dosahu na ich prácu. Kristián Zastko z CITO Digital dodáva: „Je dôležité, aby ľudia boli súčasťou procesov zmien a prechodu na digitalizáciu. Treba ich zapojiť do procesu, pýtať sa ich a rozprávať sa s nimi. Takto budú motivovaní byť súčasťou zmien a ľahšie ich dokážu akceptovať.“

Otázkam človeka a jeho miesta v modernej, digitalizovanej výrobe sa za účasti atraktívnych hostí venovalo júnové Industry4UM.

www.industry4um.sk