Účastníkmi workshopu neboli len tribotechnici, ako by sa asi očakávalo, ale aj prevádzkovatelia a údržbári technických zariadení, ktorí prichádzajú do styku s priemyselnými olejmi a mazivami vôbec. Cieľom workshopu bolo zoznámiť účastníkov o správnej aplikácii a vývoji kvalitného maziva, monitorovaní stavu kvality olejov, starostlivosti a ošetrovaní počas prevádzky. Účastníci sa dozvedeli aj o aplikácii tribotechnických poznatkov v praxi, aby sa dosiahla minimálna energetická náročnosť, predĺžila životnosť aplikovaných mazív a tým aby sa zlepšili ekonomické výsledky podnikateľských aktivít. Program workshopu sa začal témou o uplatnení tribotechniky pri starostlivosti, riadení a údržbe strojov a zariadení.

Za tým nasledovali pútavé informácie, ako vôbec tribotechnika vznikla a na čo ­slúži. Účastníci dostali informácie o širokom spektre mazív, ale hlavne o nových mazivách používaných v priemysle, ako ich analyzovať a hodnotiť. Široká diskusia sa rozvinula o starostlivosti a ošetrovaní mazív. Asi šesťdesiat účastníkov podujatia z výrobných podnikov, elektrární a plynárenského priemyslu už počas konania tohto prvého ročníka prinieslo nové témy pre ďalší ročník. Prínosom podujatia bola ­aktívna účasť certifikovaných tribotechnikov. Organizátori veria, že sa ­začala tradícia poskytovania nových informácií a ­vytvoril sa priestor na výmenu skúseností v takej dôležitej oblasti, ako je ­tribotechnika a tribológia. Veď bez mazania nie je možný pohyb a pohyb je život.

Oficiálnym mediálnym partnerom podujatia bol ATP Journal.

Ing. Viera Peťková
viera.petkova@eustream.sk