V priebehu Európskeho týždňa energetiky 2015 (European Utility Week) sa plánuje otvorenie EE-ISAC. Samotná výmena údajov
a profesionálnych skúseností by sa mala oficiálne začať už o niekoľko týždňov. Ako však vysvetľuje M. Rocca v nasledujúcom rozhovore, Enel už aj počas prípravného obdobia získal bohaté informácie o fungovaní kybernetickej bezpečnosti.„Úspech EE-ISAC v boji proti kybernetickým hrozbám úzko súvisí s prístupom k aktualizovaným a komplexným informáciám.“


EE-ISAC je hlavným výstupom projektu DENSEK. Skupina Enel bola súčasťou už projektu DENSEK a teraz patrí medzi zakladajúcich členov organizácie EE-ISAC. Prečo sa Enel rozhodol zúčastniť na projekte už v takom ranom štádiu?

Enel intenzívne pracoval na bezpečnosti riadiacich systémov a ochrane kritickej infraštruktúry od roku 2008. Už na začiatku tohto procesu sme si uvedomili, že štandardizácia organizačných procesov, technológií, architektúry a interoperabilita sú kľúčom k odolnosti infraštruktúry. Z tohto dôvodu si jedna spoločnosť, bez ohľadu na veľkosť, nemôže dovoliť a ani nedokáže riešiť bezpečnostné výzvy izolovane. V nadväznosti na to tímy pre výskum a bezpečnosť skupiny Enel vytvorili niekoľko iniciatív so zameraním na IKS, do ktorých zapojili dodávateľov bezpečnostných IT riešení. Podujali sa na úlohu otestovať v laboratóriu Enel v Livorne bezpečnostné produkty, čím nám zároveň otvorili cestu k posilneniu našej odbornosti v tejto oblasti a našich vzťahov s odborníkmi z iných krajín EÚ, ako aj mimo nej. Toto boli dôvody, ktoré Enel priviedli k účasti na projekte DENSEK.

Hoci je oficiálne uvedenie plánované počas Európskeho týždňa energetiky 2015 v novembri, „investori“ EE-ISAC sa už pravidelne stretávajú. Sú informácie vymieňané na týchto stretnutiach prínosom pre spoločnosť Enel?

Naši kolegovia, ktorí sa zúčastňujú na stretnutiach, sú špičkovými expertmi vo svojom odbore, participujú v niekoľkých medzinárodných projektoch a pracovných skupinách. Takže áno, Enel Security Taliansko už niekoľkokrát využil príležitosti ponúkané v rámci DENSEK a EE-ISAC. Napríklad počas návštevy jedného z našich partnerov v EE-ISAC sme mali možnosť zozbierať viacero zaujímavých vstupov a podeliť sa o ne s našimi kolegami v ústredí Enelu v Ríme. Ako ďalší príklad by som mohol uviesť príležitosť, keď ma Enel požiadal, aby som vypracoval posúdenie niektorých charakteristík distribučných sietí, a dvaja spoločníci z DENSEK-u, ktorí sú členmi medzinárodnej pracovnej skupiny zameranej na tento druh hodnotení, mi poskytli cenné informácie o posudzovaných systémoch. Prirodzene, spolupráca sa realizuje bez porušenia akejkoľvek dohody o mlčanlivosti, čo hádam ani netreba pripomínať.


„Už dnes v tejto súvislosti spolupracujeme s verejnými orgánmi. No vo svetle nášho podnikania sa ako rovnako opodstatnená javí aj spolupráca so súkromnými partnermi, presne tak, ako to navrhuje EE-ISAC.“


Energetické spoločnosti musia byť ochotné vymieňať si overené informácie navzájom a so súkromnými partnermi EE-ISAC. Ako sa s týmto vyrovnáva Enel?

Úspech EE-ISAC v boji proti kybernetickým hrozbám úzko súvisí s prístupom k aktualizovaným a komplexným informáciám. Som presvedčený, že s ohľadom na problémy, s ktorými sa v odvetví priemyslu stále stretávajú zdroje kybernetického spravodajstva, je jedinou možnosťou vybudovať dôveryhodnú komunitu. V súčasnosti už na ochrane verejnej bezpečnosti spolupracujeme so štátnymi orgánmi. No vo svetle nášho podnikania sa ako rovnako opodstatnená javí aj spolupráca so súkromnými partnermi, presne tak, ako to navrhuje EE-ISAC. Z hľadiska zverejnenia informácií po tom, ako členovia odsúhlasia referenčné podmienky, bude môcť prebiehať aj výmena informácií o incidentoch a bude možné sa o ne aj podeliť. Enel Security (oddelenie bezpečnosti Enelu) zároveň preveruje klasifikáciu informácií a politiky a postupy riešenia incidentov, aby bolo možné vytvoriť organizačné a technické rozhrania pre procesy výmeny bezpečnostných informácií.


„Žiadna energetická spoločnosť, bez ohľadu na veľkosť, si nemôže dovoliť a ani nedokáže riešiť bezpečnostné výzvy izolovane.“


Iniciatíva EE-ISAC bude spustená počas Európskeho týždňa energetiky 2015. Predstavenie sa uskutoční 4. novembra 2015 o 13:00 hod. v stánku spoločnosti Siemens v hale A a bude voľne prístupné pre všetkých návštevníkov. 

Ste špecialista na bezpečnosť v energetickej spoločnosti? EE-ISAC víta nových členov, a to najmä z východnej Európy. Ak máte záujem pridať sa k nám, kontaktujte nás prostredníctvom www.ee-isac.eu/contact  alebo priamo počas Európskeho týždňa energetiky 2015!

www.ee-isac.eu