Nie je teda prekvapením, že si Siemens vybral tento domovský veľtrh na veľkolepé uvedenie novej verzie riadiaceho systému Simatic ­S7-1500 a novej verzie softvérového portálu TIA Portal V12. Ústrednou myšlienkou tlačovej konferencie, na ktorej bolo viac ako 100 novinárov z celého sveta, bolo úzke prepojenie softvéru s ­hardvérom a digitalizovaná výroba. Prezident divízie priemyselnej automatizácie v Siemense, Anton S. Huber sa vyjadril „Výzvam, ktoré prináša stupňujúca sa zložitosť produktu a výroby, možno účinne čeliť iba s integrovaným priemyselným softvérom.

Inovácie predstavené na veľtrhu predstavujú významné kroky smerujúce k integrovanému produktu a integrovanému výrobnému cyklu, čo predznamenáva ešte väčšiu rýchlosť a efektívnosť pre našich zákazníkov.“ Netreba zabudnúť ani na akvizíciu spoločnosti LMS, čím Siemens rozšírila svoje pôsobenie o softvérové portfólio ponúkajúce zákazníkom jediný integrovaný nástroj na simuláciu, testovanie, optimalizáciu a výrobu svojich produktov v budúcnosti. „Nie je náhodou, že priemyselný softvér je technologický ­segment s najvyšším rastom v modernej výrobe. Od roku 2007 sme ­investovali viac ako 4 miliardy eur do akvizície zameranej na posilnenie nášho priemyselného IT.

To všetko s cieľom dosiahnuť hladkú integráciu naprieč virtuálnymi a reálnymi procesmi,“ dodal Huber. Nová generácia Simatic S7-1500 je určená pre stredné a highend aplikácie. Medzi jeho hlavné výhody patrí excelentný výkon, integrované riadenie pohybu a štandardne implementované bezpečnostné funkcie. TIA portál V12 prináša jednoduché uvedenie do prevádzky a konfigurovateľné diagnostické funkcie závodu. Nové bezpečnostné funkcie TIA portálu a Simatic S7-1500 zlepšili ochranu duševného vlastníctva a ochranu pred neoprávneným prístupom a kopírovaním.