Populácia priemyselných robotov narastá, zamestnancom uvoľňuje ruky na ďalší rast

O súčasnej robotike a jej smerovaní diskutovali koncom minulého roku na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave na ďalšom zo stretnutí Industry4UM desiatky odborníkov výrobného priemyslu, dodávatelia technológií aj zástupcovia akademickej obce a Národného centra robotiky.
Populácia priemyselných robotov narastá, zamestnancom uvoľňuje ruky na ďalší rast

Podľa nich pohľad na rok 2018 v robotickom priemysle odhaľuje nielen pokračujúci nárast trhu, ale aj pozitívny posun vo vnímaní významu robotizovaných pracovísk a vplyvu robotizácie na zamestnancov. Roboty podľa hodnotení zefektívňujú a zrýchľujú výrobu, odstraňujú rizikovú, namáhavú a monotónnu prácu zamestnancov a uvoľňujú ich s cieľom ďalšieho profesijného rastu. Pozitívny trend v nasadzovaní robotov negatívne ovplyvňuje nedostatočná podpora výskumu a vývoja zo strany štátu.

Aktuálna správa Medzinárodnej federácie robotiky uvádza, že v roku 2017 sa predaj priemyselných robotov zvýšil o 30 %, čo predstavovalo 381-tisíc robotických jednotiek. Odhad na rok 2018 hovorí o 10 % náraste a celkovom počte 421-tisíc jednotiek. Slovensko má dnes podľa analýzy na trhu umiestnených 151 robotov na 10-tisíc zamestnancov. „Nasadzovanie robotických systémov v našich pomeroch je pomerne dynamické. Je to vidieť aj na tom, že za posledné dva roky sa hustota nasadenia robotov v slovenských firmách takmer zdvojnásobila,“ uvádza analytik Industry4UM Martin Jesný. František Duchoň, predseda o. z. Národné centrum robotiky, uvádza: „Slovenská robotika zatiaľ nie je svetová vo vyrábaní robotov, ale určite je svetová vo vyrábaní aplikácií. Veľké rezervy však pociťujeme v podpore zo strany štátu. Výskum a vývoj v tejto oblasti, žiaľ, prebieha v zahraničí.“

Roboty sa stávajú čoraz častejšie odpoveďou na nebezpečné alebo opakujúce sa výrobné operácie. Ich prítomnosť zaznamenávame tam, kde prebiehajú manipulačné úkony, kontrola kvality, nachádzame ich aj pri procesoch montáže, pri zváraní a lakovaní. Kým doteraz bol lídrom v zavádzaní automobilový priemysel, ktorý má tretinový podiel na trhu, na rovnakú úroveň sa minulý rok dotiahol elektrotechnický priemysel. „Automobilky zrejme už nejakú mieru saturácie dosiahli a teraz sa očakáva, či sa do tej fázy posunú aj dodávatelia,“ skonštatoval M. Jesný. Najväčší nárast používania robotov v minulom roku zaznamenalo odvetvie spracovania kovov. Samostatnou oblasťou zaznamenávajúcou rýchly rozvoj sú aj servisné roboty a roboty využívané v logistike.

Odborníci fóra sa zhodli na tom, že prienik robotov do podnikov je pozitívnym, progresívnym a potrebným fenoménom priemyslu. Podniky sa v snahe zefektívnenia a racionalizácie výroby zamýšľajú nad nasadením robotizovaných pracovísk čoraz častejšie. „U zákazníkov zaznamenávame veľké nadšenie a vôľu robotizovať, čo však nie je podložené znalosťami. Musíme často vysvetľovať, že robot nie je na určité situácie vhodným riešením, ale na iné zase áno, i keď zákazník to odmieta. Povzbudzujeme a vzdelávame manažmenty, nech pripravujú aj interne špecialistov,“ uvádza postrehy z aplikačnej praxe Juraj Habovštiak, riaditeľ spoločnosti MTS, a dodáva: „Napriek faktu, že máme nedostatok kvalifikovanejších pracovných síl, nechávame ľudí montovať. Máme však skúsenosť, že keď sa dá ľuďom šanca robiť niečo na vyššej úrovni, naučia sa to. Treba ich posúvať ďalej.“ Pri plánovaní robotizovaného pracoviska je podľa Maroša Mudráka, vedúceho oddelenia špeciálnych aplikácií spoločnosti MATADOR Automation, dôležité vyhodnotiť operácie z pohľadu človeka. „Vždy sa treba zamerať na človeka, čo mu prekáža, čo predstavuje riziko. V podnikoch už dokonca sledujú aj to, ako sa namáhajú jednotlivé svaly – zápästie, chrbát. Merania ukazujú, ako mu prácu uľahčiť a ako nasadiť robot tak, aby sa pomohlo človeku.“

V diskusii o tom, či robot zoberie ľuďom prácu, sa fórum priklonilo k názoru aktuálnych analýz prichádzajúcich z vyspelých trhov, ktoré potvrdzujú, že nasadzovaním robotov sa pracovné miesta nestrácajú. Z dlhodobejšieho hľadiska dokonca pracovné miesta vytvárajú. „Mnohí strašia, že roboty pripravia ľudí o prácu. No akosi sme si nestihli všimnúť, že roboty takmer vymazali povolania s ťažkou a zdraviu škodlivou prácou, ako sú napríklad zvárači a lakovači. Takto je nastavené smerovanie robotiky aj do budúcnosti, primárne odstraňovať zo života človeka ťažkú, rizikovú a zdravie ohrozujúcu prácu,“ skonštatoval Martin Morháč, člen Industry4UM. Nasadzovaním robotov rastie konkurencieschopnosť podnikov a práve tá je najlepším spôsobom, ako udržiavať pracovné miesta alebo zvyšovať ich počet a ako zvyšovať ziskovosť podnikov a mzdy zamestnancov.

Budúcnosť priemyselných robotov je druhovo široká. Logistické úkony priemyselného robota v blízkej budúcnosti už nebudú riadené trasovaním na základe magnetických čiar, ale na základe senzorov. Robot tak bude vnímať priestor a bude sa vedieť pohybovať v prostredí. Ramená priemyselných robotov nadobudnú haptické vlastnosti, robot bude operovať hmatom a začne pracovať s nekonzistentnými predmetmi. „Robot opustí svoje statické miesto na pracovisku a bude vyhľadávať v spojení s manipulátorom svoju aktuálnu pracovnú pozíciu. Rozvíjajúcim sa robotickým zariadením s budúcnosťou v priemysle sú drony. V prvej fáze budú využívané predovšetkým na servisné úkony,“ uzatvára výpočet prognóz M. Mudrák. Robotická budúcnosť prináša aj fenomén spájania sa vied. Matematika, sociológia, psychológia, filozofia… Robotika už nebude primárne o strojoch, ale o poznaní človeka a o tom, čím sa človek riadi, aby mohol koexistovať s robotickým zariadením.

www.industry4um.sk