Prvý deň tlačovej konferencie rozdelenej na dva dni, začal prednáškou Georg Stawowy: Potravinársky a nápojový priemysel ako strategický trh pre Lapp Group. Druhá prezentácia o certifikácii a normách technických komponentov v potravinárskom priemysle od Achima Zeidlera z Hygienic Design Weihenstephan vyvolala najviac otázok z publika. Produktový manažér Andreas Bauer nám ukázal akým vývojom prešli elektromechanické komponenty pre potravinársky priemysel z dielne skupiny Lapp v nasledujúcej prezentácii. Švajčiarsku pobočku Lapp Group zastupoval Manfred Hauck s prednáškou o receptúrach materiálov pre potravinársky a nápojový priemysel.

Hohenheim

Jeden z prvých výrobných závodov skupiny Lapp na ulici Oskar-Lapp-Strasse bol cieľom poobedňajšieho programu tlačovej konferencie. V priebehu dvoch hodín novinári získali podrobný pohľad na spôsob výroby štandardných káblov. Ako u každého iného závodu skupiny Lapp sa o najväčšiu pozornosť zaslúžil stroj na výrobu opletu káblov, ktorý bol (ako väčšina ostatných strojov na výrobnej linke) vyrobený priamo pre Lapp Group.

Cieľom druhého dňa konferencie bol Inštitút výskumu a vývoja mliekarenských technológií na Univerzite Hohenheim. Priamo na univerzitnej pôde sa chopil slova Prof. Dr. Jörg Hinrichs a porozprával prítomným o histórii univerzity a o spolupráci s rôznymi výrobcami automatizácie. Neskôr nasledovala prehliadka mliekarne priamo na univerzite, kde spolupracujú pri analýze pôsobenia na svoje produkty v potravinárskom priemysle aj iný veľkí výrobcovia automatizácie, nielen skupina Lapp.

Ambiciózne ciele

Trh s potravinami celkovo vzrástol, no 15% zo všetkých výrobcov strojov pre potravinársky priemysel z trhu v období od 2008 do 2012, zmizlo. Konsolidácia trhu povedie ku ešte vyššej produktivite a efektivite v rámci väčších štruktúr. Skupina Lapp, ako dodávateľ vysokokvalitných riešení pre spájaciu technológiu, plánuje na tomto trende profitovať. Plán obratov na najbližšie roky má nastavený ambiciózne, zo súčasnej hodnoty 25 miliónov na 100 miliónov eur. Podľa slov Georg Stawowy je to len začiatok pre Lapp, ktorý plánuje obsiahnuť v rámci biologických vied farmaceutický a biotechnologický priemysel, kde už majú etablovanú pozíciu s mnohými riešeniami.

Martin Karbovanec