Priestory FEI STU v Bratislave prešli rozsiahlou rekonštrukciou, zaviedli sa technológie, ktoré umožnia znižovanie emisií CO2, zvýšila sa atraktívnosť vzdelávacieho prostredia, modernizovala sa IT infraštruktúra. Moderné a kvalitné priestory prilákajú nových domácich a zahraničných študentov, udržia vedcov a vedeckých výskumníkov na domácej pôde, poskytnú nové možnosti inovatívneho výskumu a posilnia spoluprácu medzi akademickou obcou a priemyselnou sférou.

„Som veľmi rád, že aj napriek krízovému obdobiu, keď rastú ceny energií a materiálov, sme úspešne revitalizovali priestory FEI STU pomocou štrukturálnych fondov EÚ a vlastných prostriedkov. Podarilo sa nám dostať fakultu do takého stavu, že v budúcnosti nebudeme mať problém prijímať zahraničné návštevy a delegácie. Bez akéhokoľvek ostychu môžeme rozvíjať ďalšiu spoluprácu. Verím, že veľmi dôsledne zrealizovaný projekt bude prospešný nám všetkým,“ povedal rektor STU Oliver Moravčík.

Budova FEI STU v Bratislave po komplexnej revitalizácii exteriérových priestorov spĺňa štandardy energetickej efektívnosti. Na riadenie budovy fakulty boli inštalované inteligentné technológie, najmä v oblasti inteligentného riadenia vykurovania a vzduchotechniky budovy, ktoré zabezpečujú zníženie spotreby energií. „Som hrdým absolventom FEI STU v Bratislave a verte mi, či už v zahraničí, alebo doma, sa hrdo chválim príslušnosťou k mojej alma mater. Na ministerstve dopravy chceme univerzite pomôcť prostredníctvom Plánu obnovy, aby mohla čerpať prostriedky na obnovu budov aj naďalej. Plán obnovy cieli na obnovu budov, na zvyšovanie energetickej efektívnosti, čo je zvlášť v súčasnosti dôležité,“ dodal minister dopravy a výstavby Andrej Doležal.

Prvé hmatateľné výsledky možno vidieť aj na zrekonštruovaných interiérových priestoroch, moderných prednáškových miestnostiach a dátovom centre. „Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR považuje tento projekt za veľmi dôležitý. Ide o veľký projekt, ktorý zlepšuje postavenie škôl a posúva nás medzi top univerzity. Berieme to ako veľkú príležitosť na zhmotnenie myšlienky podpory rozvoja univerzít a prilákania študentov späť na Slovensko,“ povedal Miloslav Čupík z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Významnou aktivitou v rámci revitalizácie interiérov bola obnova dátového centra. „Cieľom dátového centra je poskytnúť efektívny a bezpečný domov pre výpočtovú techniku, ktorá sa inštaluje a bude v budúcnosti inštalovať. Nedokážem odhadnúť životnosť dátového centra, ale s určitosťou viem povedať, že tu bude niekoľko generácií. Vybavenie dátového centra je na špičkovej úrovni. Ani v top firmách nenájdete v zásade nič lepšie,“ povedal Marián Šteso, zástupca spoločnosti Altron.

Dátové centrum, ako aj priľahlé technológie sú chránené pred vstupom neautorizovaných osôb. Dôležitou súčasťou dátového centra je miestnosť s chladiacimi zariadeniami. „Chladenie zabezpečujú tri chladiace zariadenia, klimatizačné jednotky, ktoré prostredníctvom tepla zo vzduchu zabezpečujú cirkuláciu a odvádzajú tepelnú záťaž od IT techniky. Na chladenie pri plnej prevádzke stačia dve chladiace zariadenia. Jedno zariadenie je redundantné a pri poruche jedného zo zariadení automaticky prevezme záťaž. Výhodou je aj servisovateľnosť za prevádzky,“ doplnil M. Šteso.

Súčasťou projektu bola komplexná revitalizácia prednáškových miestností a ich vybavenie modernou didaktickou a prezentačnou technikou. Kompletne bolo zrekonštruovaných 11 prednáškových miestností s celkovou kapacitou 1 635 miest. Systém v prednáškových miestnostiach ponúka hybridnú výučbu, video prenosy medzi prednáškovými miestnosťami, telekonferenčný režim, nahrávanie prednášok, snímanie kamerami z viacerých miest, automatické sledovanie prednášajúceho a iné funkcionality.