Na podujatí sa zúčastnili nielen výrobcovia strojových zariadení, ktorí predstavujú klasickú skupinu zákazníkov Beckhoff, ale aj systémoví integrátori. „Za veľmi dôležité a pozitívne považujem aj to, že sa nám podarilo osloviť firmy, ktoré zatiaľ naše výrobky nekupujú, pričom s niektorými z nich sme bezprostredne po skončení akcie začali prerokúvať technické riešenia niektorých ich konkrétnych aplikácií,“ doplnil T. Halva.

Reakcie účastníkov na prezentované témy boli pozitívne a bolo vidieť značný záujem o riešenia spoločnosti Beckhoff. Prednášajúci najviac diskutovali s účastníkmi o odlišnom spôsobe programovania riadiacich systémov tejto spoločnosti. Vývojoví softvér TwinCAT umožňuje kombinovať štandardné PLC jazyky s objektovo orientovaným programovaním, čo má u niektorých zákazníkov veľký ohlas. Účastníci sa živo zaujímali aj o komunikačnú zbernicu EtherCAT, ktorá je vhodná pre náročné aplikácie, ako je napr. synchrónne riadenie viacerých servoosí. Záujem vzbudili aj ďalšie riešenia, či už v podobe zabudovaných PC, alebo XTS.

„Moje očakávania z celej akcie boli teda celkom iste naplnené a úprimne ma teší veľký záujem zo strany zákazníkov, ako aj spokojnosť viditeľná na reakciách účastníkov podujatia. Rád by som sa aj prostredníctvom vášho časopisu poďakoval všetkým za účasť. Poďakovanie patrí aj všetkým mojim kolegom zo spoločnosti Beckhoff Česká republika, s. r. o., ktorí sa na organizácii tejto akcie podieľali. Už teraz sa teším na ďalšie podujatia, ktoré v budúcnosti plánujeme,“ uviedol pre ATP Journal T. Halva.