Na konferencii, ktorá sa konala v hoteli Panorama, sa celkovo ­zúčastnilo 52 zástupcov z radov akademickej obce a výskumu, ako aj z priemyslu. Medzi účastníkmi boli tento rok aj dvaja predstavitelia z Európskej komisie Dr. Cecile Huet, ktorá predstavila najbližšie výzvy v rámci 7. rámcového programu a postup pri podávaní projektov, a Elmo Shreder – euRobotics, ktorý hovoril o európskych robotických platformách a možnostiach členstva v nich. Na konferencii sa zúčastnili aj predstavitelia výskumných organizácií, ako je Slovenská akadémia vied a poľský výskumný ústav PIAP.

Z oblasti priemyslu to boli zástupcovia z firiem Bosch Software Innovations GmbH, ABB, s. r. o., Yaskawa Czech, s. r. o., Manex, spol. s r. o., Spinea, s. r. o., Matador Industries, a. s., Dubnica nad Váhom, Matador Automotive Vráble, a. s., a ZŤS VVÚ. V úvode konferencie predstavil prof. Mikuláš Hajduk z Katedry ­výrobnej techniky a robotiky SjF TU Košice trendy vo vývoji ­priemyselnej robotiky. Ďalšie ­prednášky sa zamerali na ­prezentáciu výsledkov jednotlivých univerzitných a výskumných pracovísk či dodávateľov robotických technológií a ­riešení pre priemysel. Účastníci konferencie najčastejšie diskutovali o témach spolupráce v rámci riešenia projektov výskumu a vývoja na národnej aj medzinárodnej úrovni, o možnostiach podávania spoločných projektov pre nové ­projektové obdobie 2014 – 2020, ktoré boli diskutované aj s Cecile Huet z Európskej komisie.

Na konferencii sa prezentovali aj ­niektorí významní výrobcovia ­robotov, medzi nimi aj spoločnosť ABB, ktorá predstavila robot na aplikáciu čapovania piva, a firma Yaskawa Motoman. Tá predstavila dvojramenný robot Motoman, ktorý ako prvý robot takého typu na Slovensku zakúpila Katedra výrobnej techniky a robotiky na Strojníckej fakulte Technickej ­univerzity v Košiciach. Konferencia sa koná v pravidelných dvojročných cykloch a ďalší jej ročník je plánovaný na rok 2014. Medzi nosné témy budúcej konferencie bude patriť riešenie spolupráce niekoľkých robotov pri priemyselných aplikáciách a na záchranárske účely.

www.sjf.tuke.sk/kvtar/robtep