Príprava na veľtrh zahŕňa mnohé kroky, počínajúc zasadením veľtrhu do marketingovej stratégie, oslovenie cieľových skupín, až po prezentáciu na stánku. Posledným dňom veľtrhu však zďaleka nič nekončí. Na Tréningu Vám odborníci s bohatými skúsenosťami z medzinárodných veľtrhov predstavia základné pravidlá a predovšetkým praktické tipy pre optimálnu prípravu, realizáciu a následné spracovanie prezentácie na veľtrhu, aby ste maximalizovali výsledný efekt, prípadne sa vyhli zbytočným prešľapom či nepríjemnostiam.

Seminár sa koná 24.apríla 2012 v sídle SNOPK, Suché mýto 1, Bratislava

PozvánkaObsahNávratka 

Kontakt:
Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora
Ing. Adriana Petesová
tel.: 02/ 20 850 627
petesova@dsihk.sk

www.dsihk.sk