Prvá séria workshopov bude zameraná na produkty určené pre automatizáciu strojov a zariadení. Všetky predstavené novinky v tejto oblasti možno spojiť s uvedením verzie 16 programovacieho nástoja SIMATIC TIA Portal. Veľká časť bude venovaná novému vizualizačnému systému Simatic WinCC Unified. Bude predstavená konfigurácia v novom inžinierskom prostredí ale aj koncové zariadenia pre obsluhu zariadení. Samozrejme, neobídeme ani nové vlastnosti redundantného systému S7-1500H a prezentácia novej verzie vývojových nástrojov bude zameraná na urýchlenie diagnostiky v prostredí TIA Portál s využitím nástroja PLCSim v16 či inovovaného webservera v PLC radu S7-1500 s firmwarom v2.8.

Novinkou pre riadenie procesných úloh je inovatívny, na web technológiách založený systém Simatic PCS neo pre všetky priemyselné odvetvia. Simatic PCS neo predstavuje novovyvinutý systémový softvér prinášajúci jedinečné príležitosti pre spoločnosti v priemysle v čase digitalizácie. Patria sem napríklad globálna webová spolupráca v oblasti inžinieringu a prevádzky, ako aj intuitívna obsluha s prístupom ku všetkým relevantným informáciám v jednom pracovnom prostredí.

Workshopy zamerané na Simatic TIA Portal V16 sa budú konať v termínoch 23. 3. až 3. 4. 2020 a workshopy s nosnou témou Simatic PCS neo sa uskutočnia v termínoch 21. až 23. 4. 2020. Detailné informácie o miestach konania sú uvedené na doleuvedených odkazoch. Účasť na workshopoch je samozrejme bezplatná.

Registračné adresy:
www.siemens.sk/innovation-tour
www.siemens.sk/simatic-pcs

Tešíme sa na stretnutie.

Ing. Marian Löffler
Vedúci oddelenia riadiacich systémov
Siemens, s.r.o.