Záštitu nad veľtrhom ELO SYS aj tento rok prevzalo Ministerstvo hospodárstva SR. Veľkým plusom tohto podujatia je úzke prepojenie kontraktačno-prezentačnej úlohy veľtrhu s teoretickým zázemím, vedou a výskumom. K vysokej odbornej úrovni veľtrhu ELO SYS prispievajú každoročne odborní garanti, ako Zväz elektrotechnického priemyslu SR, Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave, Slovenské elektrárne, a. s., Slovenský elektrotechnický zväz – Komora elektrotechnikov Slovenska, Únia slovenských elektrotechnikov, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Zväz strojárskeho priemyslu, ELA, ktorí s cieľom skĺbiť vedu a prax každoročne obohacujú program veľtrhu o kvalitné ­odborné ­sprievodné podujatia.

K veľtrhu ELO SYS už roky neodmysliteľne patria súťaže Elektrotechnický výrobok roka, Ekologický počin roka, Najúspešnejší exponát veľtrhu ELO SYS, Konštruktér roka a Unikát roka, ktoré organizuje Zväz elektrotechnického priemyslu SR. Tento rok zasadala hodnotiaca komisia 8. 10. 2012 v zložení prof. Ing. Viktor Smieško, PhD., Mgr. Petra Sasinková, Ľubomír Bučo, prof. Ing. Ivan Kneppo, DrSc., Ing. Vladimír Brezáni, Ing. František Zúbek a Mgr. Vlado Kalina. Za Unikát roka 2012 komisia vyhlásila ­moderné výmenné moduly na spoluprácu s diaľkovo ovládaným manipulátorom na progresívne ET metódy skúšania teplový menných rúrok PG 4401000 od spoločnosti VÚJE, a. s., Trnava. Cenu odovzdal osobne prezident Slovenskej republiky.

Konštruktérom roka 2012 sa stal Ing. Martin Magyar za návrh a implementáciu elektronického riadiaceho systému RZS v stomatologickej súprave VIZIO. Prihlasovateľom konštrukčného riešenia bola spoločnosť RMC, s. r. o., Nová Dubnica. Hodnotiaca komisia sa v tejto kategórii rozhodla udeliť aj čestné uznanie doc. Ing. Eduardovi Kalušovi, PhD., a Ing. Júliusovi Grochovi za konštrukčné riešenie a realizáciu webového servera WRM-12 pre elektromery radu LZQJ, ktoré umožňuje prenos sledovaných parametrov elektrickej siete k zákazníkovi. Prihlasovateľom konštrukčného riešenia bola firma Schrack Technik, s. r. o., Bratislava.

Ocenenie a právo označovať výrobok logom Elektrotechnický výrobok roka 2012 získala spoločnosť ELTECO, a. s., Žilina za typový rad trojfázových UPS s dvojitou konverziou s výkonom 8 – 15 kVAkW, určených na zálohovanie spotrebičov – model PL15i. ďalej sa v tejto kategórii udelilo čestné uznanie spoločnosti VUKI, a. s., Bratislava za vyvinutie špeciálneho kábla Fotoflex Z pre fotovoltické elektrárne, ktorý umožňuje predchádzať skratom a výpadkom solárnych systémov v náročných ­klimatických podmienkach. Najúspešnejším exponátom veľtrhu ELO SYS 2012 sa stal exponát Alarm JABLOTRON 100 od prihlasovateľa JABLOTRON Slovakia, s. r. o., Žilina.

V ­najsilnejšie obsadenej kategórii komisia udelila dve čestné ­uznania spoločnosti ­ADOTEL-HEX, s. r. o., Žilina za priemyselné dátové komunikačné zariadenie na meranie a zber dát, založené na GPRS WM-AMR-WATER Easy Metering®, a firme EMSYST, spol. s r. o., Trenčín za typový rad tenzometrických snímačov sily EMS70 v triede presnosti 0,2, vhodných pre presné priemyselné aplikácie a skúšobníctvo a s výrazným potlačením vplyvu bočných síl. Komisia sa rozhodla udeliť ocenenie Ekologický počin roka 2012 v elektrotechnike študentom Fakulty elektrotechniky a informatiky STU Bratislava za pohonný systém malého elektrického skútra s hybridnou zdrojovou sústavou.

Za najlepšiu expozíciu veľtrhu ELO SYS 2012 bola vyhlásená ­expozícia firmy ABB, s. r. o., Bratislava, ktorej realizátorom bola firma TOPOGRAFIK, s. r. o. Druhé miesto získal PHOENIX CONTACT, s. r.  o., Bratislava s realizátorom Phoenix Contact a tretie miesto získala firma OSMONT, s. r. o., Jihlava a ­realizátor Ing. Karel Soukup. Výstavisko EXPO CENTER, a. s., udelilo čestné uznanie za expozíciu firme SEZ Krompachy, a. s. Veľtrh ELO SYS poskytuje priestor aj novej generácii a venuje sa mladým talentom. Tento rok sa odprezentovali študenti STU v Bratislave zo STUBA Green Teamu s projektom Študentskej elektroformuly, ktorá súťaží už 3. sezónu, ako aj s unikátnym prototypom hybridnej elektrickej pohonnej sústavy pre malé jednostopové vozidlo.

Pre študentov bolo pripravené aj podujatie Deň elektroodpadu pre žiakov elektrotechnických SOŠ, ktoré organizoval Zväz elektrotechnického priemyslu SR. Počas záverečného dňa veľtrhu sa uskutočnil 34. ročník celoslovenského finále technickej súťaže mladých elektronikov. Výsledok prípravných prác, zaujímavý a hodnotný program, účasť vystavovateľov z radov lídrov elektrotechnických odvetví a vytvorené podmienky potvrdili, že 18. ročník veľtrhu ELO SYS sa opäť stal najvýznamnejším medzinárodným fórom prezentácie najnovších trendov, inovácií a riešení s najkomplexnejším portfóliom exponátov z odvetví elektrotechniky, elektroniky, energetiky a telekomunikácií na Slovensku. Nasledujúci 19. ročník veľtrhu ELO SYS 2013 sa uskutoční v termíne 15. – 18. 10. 2013.

www.expocenter.sk