Na tomto významnom podujatí, ktorého hlavným organizátorom je Slovenská spoločnosť údržby, sa v hoteli Patria stretlo približne 200 vedúcich manažérov a špičkových technikov údržby, zástupcov popredných firiem ponúkajúcich služby v údržbe, predstaviteľov významných spoločností zo širokého spektra odvetví, ako aj ­odborníkov z akademickej pôdy. Program podujatia bol rozdelený na tri dni, pričom prvé dva dni prebiehali odborné prednášky a tretí deň bol venovaný sprievodným akciám konferencie – workshopom a seminárom.

V rámci slávnostného otvorenia konferencie sa účastníkom prihovorilo niekoľko pozvaných hostí, medzi nimi prof. Krzyzstof Olejnik z Inštitútu dopravy (Varšava, Poľsko), prof. Václav Legát (Česká společnost údržby, Praha), Ing. Peter Herman, riaditeľ spoločnosti INSEKO, a. s. – INFOR, ktorá bola zároveň generálnym partnerom celého podujatia, ako aj prof. Juraj Sinay, vedúci Katedry bezpečnosti a kvality produkcie na SjF TU Košice. Podobne ako po minulé roky, aj tento rok sa na konferencii ­odovzdali dve významné ocenenia Slovenskej spoločnosti pre údržbu. Odborná porota však tento rok spravila výnimku pri Cene SSU Údržbár roka 2011, keď toto ocenenie získali hneď dvaja pracovníci Ing. Ján Petko, generálny manažér pre spoľahlivosť zariadení z U. S. Steel Košice, s. r. o., a Peter Mezzey, vedúci riadenia spoľahlivosti a procesov údržby zo Slovnaft, a. s., Bratislava.

Cenu SSU Za diplomovú prácu tento rok získal Ing. Peter Levický, ­absolvent STU, Materiálovo-technologickej fakulty so sídlom v Trnave za prácu na tému Návrh bezpečnostných predpisov pre pracovné postupy údržby v lisovni podniku PCA Slovakia, s. r. o, Trnava. Po príhovoroch hostí a odovzdaní cien SSU predstavil doc. Ing. Juraj Grenčík, PhD., aj najnovšiu publikáciu s názvom Tribotechnika v ­teórii a praxi, ktorej autorkou je dlhoročná známa odborníčka v oblasti diagnostiky a údržby strojov Ing. Viera Peťková, PhD., vedúca diagnostiky strojov, Eustream, a. s., a zároveň vedúca Certifikačného orgánu personálu.

V prednáškach, ktoré odzneli počas prvého a druhého dňa konferencie, sa účastníci zoznámili aj s týmito témami:

  • Riešenie spoľahlivostných nežiaducich udalostí,
  • projekt Spoľahlivosť zariadenia v Atómových elektrárňach Slovenských elektrární, 
  • Kladné a záporné aspekty zavádzania filozofie riadenia údržby, 
  • Inovatívne technológie údržby v prediktívnej údržbe a diagnostike,
  • Diagnostika ložísk pohonov servolisov,
  • SmartSignal – riešenia pre budúcnosť,
  • Diaľková diagnostika strojov sa stala efektívna,
  • Zavedenie systému kódovania porúch a príčin v podmienkach Rafinérie Slovnaft.

Počas tretieho dňa konferencie si mali účastníci možnosť ­vymeniť svoje skúsenosti a názory v rámci dvoch workshopov, a ­to Diagnostický audit rotačných strojov s klznými ložiskami – praktické ukážky, ktorý viedli Piotr Mialkowski, GE Energy, a Jozef Tóth, GE Energy Slovakia, s. r. o., a Benchmarking údržby – globalizované ukazovatele výkonnosti údržby vo väzbe na procesy, ktorý viedli Gabriel Dravecký, GD Project, a Ladislav Belanec, Inseko, a. s., Žilina. Paralelne s nimi prebiehali aj dva semináre Od údržby po poruche po zavedenie TPM alebo ako pomocou efektívnej a ­kvalitnej údržby dosiahnuť podnik svetovej triedy, ktorý viedli Hana Pačaiová, TU v Košiciach, a Miroslav Šandor, Inseko, a. s., Žilina, a Riadenie údržby na základe rizík s využitím podpory IS v údržbe pod vedením Juraja Grenčíka, SSUŽU, a Vendelína Íra, SSU SUZ.

ATP Journal, ako oficiálny mediálny partner tohto podujatia, vám prinesie v najbližších číslach niekoľko vybraných zaujímavých ­prezentácií, ktoré na tejto prestížnej konferencii odzneli. Trinásty ročník konferencie Národné fórum údržby 2013 sa uskutoční v dňoch 28. – 30. mája 2012 v Štrbskom Plese.