Špičková údržba v automobilovom priemysle

V polovici októbra tohto roku sa uskutočnil ďalší ročník konferencie s názvom Maintenance Automotive 2018, ktorej organizátormi boli Zväz automobilového priemyslu SR a Slovenská spoločnosť údržby. Hlavným cieľom podujatia bola výmena skúseností špičkových údržieb výrobných spoločností v tomto sektore s pôsobnosťou na území Slovenskej republiky.
Špičková údržba v automobilovom priemysle

Organizátorom sa už tradične podarilo pritiahnuť niekoľko desiatok odborníkov z radov výrobcov automobilov ako aj ich dodávateľov. Bohatý program prednášok otvorili Anna Nagyová a prof. Hana Pačaiová s prednáškou na tému bezpečnosť a kvalita v riadení údržby podľa ISO 9001:2015 a IATF v automobilovom priemysle. V nej sa podrobnejšie venovali poslaniu a princípom kvality, nástrojom na jej neustále zlepšovanie, totálne produktívnej údržbe ako pilieru údržby s ohľadom na požiadavky IATF 16949. Nechýbali ani konkrétne prípadové štúdie práve z oblasti automobilového priemyslu.

O svoje skúsenosti z optimalizácie procesov údržby v aktuálnych podmienkach spoločnosti ZKW Slovakia, spol. s r. o. sa podelil TPM koordinátor Rastislav Šindolár. V ďalších prednáškach sa diskutovalo aj o automobile, ako stroji plnom pokrokových riešení, údržbe 4.0 a optimalizácii výrobných procesov či koncepte prediktívnej údržby vo Volkswagen Slovakia. Spestrením a doplnením programu boli dva okrúhle diskusné stoly, kde sa v prvom prípade diskutovalo najmä o konkrétnych skúsenostiach a praxi v oblasti výkonov údržby, čo ich ovplyvňuje a kde hľadať námety na zlepšenia.

Druhý okrúhly stôl pomenoval nové trendy v súvislosti s nástupom štvrtej priemyselnej revolúcie a zavádzania konceptu Priemysel 4.0 do praxe.

ATP Journal, ako hlavný mediálny partner podujatia, Vám v nasledujúcich vydaniach prinesie tie najdôležitejšie myšlienky, ktoré odzneli práve v rámci diskusných stolov.

www.maintenance-automotive.sk