Podujatie INNOVATION DAY 2014, ktoré už pravidelne organizuje spoločnosť robotec v novembri, sa tento rok konalo pod záštitou spoločnosti OTC DAIHEN, a preto nieslo i príznačný podtitul Inovácie v robotickom zváraní od svetového lídra OTC DAIHEN. Odborný workshop podujatia prilákal množstvo záujemcov o zhliadnutie a vyskúšanie si unikátnych robotických pracovísk, ktoré podľa organizátora nemajú vo svojom odvetví konkurenciu.

Za prítomnosti riaditeľov kórejských spoločností Donghee Slovakia, Donghee Czech, partnerov a hostí vystúpil riaditeľ spoločnosti Ivan Vallo a predstavil históriu i misiu firmy robotec. Nasledovali krátke prezentácie zástupcov spoločností OTC DAIHEN, Donghee Czech a Prvá Zváračská, po ktorých výkonný riaditeľ robotecu Milan Balko predstavil jednotlivé robotické pracoviská.

Účastníci workshopu mali možnosť vidieť praktické ukážky noviniek v oblasti robotického zvárania:

 • bezdrôtový teachpendant,
 • robotické zváranie s novou generáciou zváracích zdrojov OTC Welbee (top model a nízkorozstrekový štandardný model),
 • bezrozstrekové zváranie tenkých a pozinkovaných materiálov,
 • nový sedemosový manipulátor pripravený na robotické zváranie,
 • robotické tandemové zváranie,
 • robotické zváranie AC/DC SynchroTIG,
 • robotické zváranie hliníka,
 • nový monitorovací a archivačný systém zváracích parametrov,
 • senzorika na vyhľadávanie trajektórií zvárania,
 • online vzdialený prístup do riadiaceho systému robota (aj cez internet),
 • offline programovací nástroj.

Spoločnosti robotec sa darí tvoriť z INNOVATION DAY tradíciu. Tohtoročné INNOVATION DAY budú súčasťou avizovanej medzinárodnej konferencie o robotizácii Robotprogress 2015. Bližšie informácie o tomto podujatí prinesie ATP Journal v nasledujúcich číslach.