Andreas Schaarschmidt, výkonný riaditeľ, SVS-VISTEK, Seefeld, Nemecko:
„Naším cieľom bolo nájsť nových zákazníkov zo zahraničia, založiť nové predajné kanály a prezentovať inovatívny charakter spoločnosti zákazníkom, ktorí naše produkty využívajú. Tieto očakávania sa aj naplnili. Máme množstvo nových kontaktov. Bolo skvelé stretnúť sa s mnohými našimi existujúcimi zákazníkmi. Vo všeobecnosti bola kvalita návštevníkov veľmi vysoká. Takisto sa viditeľne zvýšil podiel návštevníkov s odbornými kompetenciami a so znalosťami technologického know-how, vďaka čomu prebiehala aj veľmi intenzívna výmena skúseností a informácií. VISION je stále vedúcim veľtrhom a jeho kvalita je jedinečná, treba ju zachovať.“

Hendrik Schumann, manažér predaja a marketingu pre Machine Vision, Photonics Business Unit, POLYTEC, Waldbronn, Nemecko:
„S priebehom veľtrhu sme veľmi spokojní, pretože sme splnili všetky naše ciele. Očakávania, s ktorými sme sem prišli, sa splnili do poslednej bodky. Navštívilo nás množstvo vysokokvalifikovaných návštevníkov, s ktorými sme mali veľmi intenzívne rokovania. Investícia, ktorú sme do našej prezentácie vložili, sa nám úplne vráti. Idem späť domov veľmi spokojný.“

Marc Wendisch, predaj a marketing, Product Field Measuring Systems & Machine Vision, KEYENCE, Neu-Isenburg, Nemecko:
„S veľtrhom sme nadmieru spokojní. Kvalita a množstvo návštevníkov boli špičkové. Približne každú sekundu prichádzali ľudia z iných krajín ako Nemecko, napr. z Izraela, Číny, Indie a USA. Očakávame, že v nasledujúcom období rozšírime vďaka týmto návštevníkom náš obchod. Chceme sa sem určite vrátiť.“

Myriam Beraneck, marketingová manažérka pre Európu pre oblasť Machine Vision, SONY, Paríž, Francúzsko:
„Nová hala dala veľtrhu VISION nový vzhľad. Vyzerá to ako úplne nová výstava. Mali sme veľa kontaktov, pričom kvalita návštevníkov bola dobrá. Navštívilo nás množstvo existujúcich aj nových zákazníkov, a to najmä z Nemecka, Talianska, Francúzska či Indie. Pre spoločnosť SONY je veľtrh VISION najdôležitejším na svete – takže musíme a chceme sa na ňom zúčastňovať.“

Jennifer Yeung, marketingová manažérka, Point Grey, Richmond, Kanada:
„VISION je a naďalej pre nás zostáva veľkým a dôležitým veľtrhom, na ktorom pokračujeme v získavaní nových zákazníkov z celého sveta.“

Kirk Petersen, riaditeľ marketingovej komunikácie, Teledyne DALSA, Waterloo, Kanada:
„Na veľtrhu VISION vystavujeme už ôsmy rok. Za toto obdobie podujatie dospelo a dokáže pokryť potreby nášho rýchlo rastúceho odvetvia. VISION svojím spôsobom prispieva k tomuto rastu tým, že spája mnohé organizácie zaoberajúce sa tvorbou noriem a štandardov a pridáva aj nové témy, ako bola tento rok Medical Discovery Tour. Obzvlášť oceňujeme veľkú synergiu, ktorú podujatie vytvára medzi koncovými používateľmi, výrobcami strojov a zariadení, ­integrátormi a výrobnými podnikmi. Veľtrh ponúka neopakovateľnú možnosť stretnúť sa s existujúcimi zákazníkmi, vytvoriť efektívne fungujúce vzťahy a osloviť potenciálnych zákazníkov. VISION je ­jednoducho každoročne priemyselný vrchol.“

Andreas Hödl, AIT Austrian Institute of Technology, Katedra ­bezpečnosti a ochrany, Rakúsko:
„Pre našu vysokú školu je VISION podujatím roka, ktoré nám umožňuje výmenu informácií a nápadov so zahraničnou komunitou zaoberajúcou sa priemyselným spracovaním obrazu. Navyše skoncentrovanie veľtrhu do haly 1 ešte viac umocnilo túto vzájomnú blízkosť.“

Hiroshi Kiyama, výkonný manažér, Toshiba Teli Corporation, Tokio, Japonsko:
„Tri dni na veľtrhu VISION boli pre nás už tradične veľmi úspešné a mali sme veľmi veľa práce.“

Veľtrh VISION 2013 sa bude konať v dňoch 24. – 26. 9. 2013. Bližšie informácie o veľtrhu možno získať aj v Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komore, www.dsihk.sk.

www.vision-fair.de