Konferenciu, ktorá sa konala v rámci výstavy, navštívilo 386 účastníkov. Po tri dni bola konferencia platformou pre intenzívnu ­diskusiu na vysokej odbornej úrovni medzi výskumnými pracovníkmi, ­vývojármi a užívateľmi.

Komentáre vystavovateľov na SPS IPC Drives 2012

Hasan Basra Kayakiran, člen predstavenstva EMF, Istanbul:
„Veľtrh SPS IPC Drives používame vyslovene na predstavenie našich FSQM nastavovacích motorov na trh v strednej Európe. Vzhľadom na rastúci počet medzinárodných návštevníkov, oslovujeme vlastne potenciálnych zákazníkov nielen z celej Európy, ale aj mimo nej. SPS IPC Drives je jednoducho ideálny veľtrh na komunikáciu s našimi partnermi tvárou v tvár, čo je pre nás veľmi dôležité.“

Heinz Eisenbeiss, riaditeľ marketingu a propagácie, divízia priemyselnej automatizácie, Siemens AG:
„V tomto roku sme predviedli v našom stánku dôležité novinky. Na SPS IPC Drives sa stretávame s inžiniermi a technikmi, ktorí priamo pracujú s našimi produktmi alebo majú rozhodovaciu právomoc. Od návštevníkov dostávame profesionálnu spätnú väzbu. SPS IPC Drives je pre nás hlavnou platformou na prezentáciu našich technických inovácií.“

Michael Collet, Lapp AG, riaditeľ inovácií, U.I.Lapp GmbH:
„Z ­nášho pohľadu je SPS IPC Drives najlepšou výstavou už dlhú dobu. Rozhovory so zákazníkmi sú na profesionálnej úrovni, sú cielené a majú vysokú kvalitu. Veľtrh každým rokom rastie a nám umožní získať v budúcnosti ešte viac zákazníkov. SPS IPC Drives je pre nás jednoducho najdôležitejší veľtrh.“

Clemens Blum, výkonný viceprezident pre priemysel, Schneider Electric Industries SAS:
„Schneider Electric v tomto roku otvorila v Nemecku svoje celosvetové vývojové centrum pre automatizačné riešenia v strojárstve. Dávame tým jasný signál o dôležitosti nemeckého a európskeho trhu. Odráža sa to aj na našej výraznej ­prítomnosti na SPS IPC Drives, ktorý je pre nás najdôležitejšia ­európska výstava.“

Do Schreiter, prezident, lokálny manažér divízie disktrétnej ­automatizácie a pohonov Nemecko, ABB Automation Products GmbH:
„SPS IPC Drives je výstava zameraná „do hĺbky“. Je to miesto, kde sa stretávame s návštevníkmi s vysokou odbornou úrovňou a zároveň aj hlavný dôvod prečo oslovujeme stredne veľké firmy a firmy priamo z regiónu. Osobný kontakt na výstavnej ploche je pre nás nenahraditeľný.“

Hans Sondermann, generálny riaditeľ, SEW EURODRIVE GmbH & Co. KG:
„Predmetom tejto výstavy je hľadanie základných riešení. Pre nás je SPS IPCS Drives popredným automatizačným veľtrhom. V spolupráci s organizátorom sme my vystavovatelia posúvaní k ďalšiemu zvýšeniu svojej medzinárodnej reputácie. Na predstavenie komplexných aplikácií a systémom je SPS IPC Drives jednoducho nenahraditeľný.“

Ďalší ročník výstavy SPS IPC Drives sa uskutoční od 26. do 28. Novembra 2013 na výstavisku v Norimbergu.

www.mesago.com/sps